پکیج گرمایشی

پکیج:

دستگاهی که جایگزین موتورخانه های قدیمی است و سیستم گرمایش منزل و آب گرم مورد نیاز خانه را تامین می کند، پکیج نام دارد.

پکیج ها ی گرمایشی به لحاظ مکان قرارگیری و نصب آن به دو نوع دیواری و زمینی تقسیم می شود.

شما در این قسمت میتوانید انواع پکیج های ( دیواری - زمینی - مرکزی و لوازم پکیج ) را در برند و مدل و ظرفیت های مختلف مشاهده و مقایسه و خرید کرد .

پکیج-دیواری

پکیج دیواری

پکیج-زمینی

پکیج زمینی

پکیج-مرکزی

پکیج مرکزی

لوازم-پکیج

لوازم پکیج