پمپ سیرکولاتور

پمپ سیرکولاتور

همانطور که می دانید آب در مدار گرمایش مرتب یک مسیر بسته را طی می کند آب سیرکوله می شود و این انرژی گردش آب، توسط پمپ تامین می شود.پمپ، آب سرد داخل رادیاتور ها را مکیده و به سمت مبدل حرارتی می فرستد، آب داغ می شود و به سمت رادیاتور حرکت می کند و این عمل مرتب انجام می گیرد. به همین علت به این نوع پمپ، "پمپ سیرکولاتور" گفته می شود. پمپ در قسمت برگشت مدار گرمایش از رادیاتور به پکیج قرار دارد.

شما در این قسمت میتوانید پمپ سیرکولاتور را در برند های مختلف مشاهده و مقایسه و خرید کنید .

پمپ-سیرکولاتور-ویلو

پمپ سیرکولاتور ویلو

پمپ-سیرکولاتور-گراندفوس

پمپ سیرکولاتور گراندفوس

پمپ-سیرکولاتور-ابارا-ایتالیا

پمپ سیرکولاتور ابارا ایتالیا

پمپ-سمنان-انرژی

پمپ سمنان انرژی

پمپ-سیرکولاتور-آزاد-البرز

پمپ آزاد البرز