پمپ تصفیه استخر داب

پمپ تصفیه آب استخر یکی از کاربردی ترین و بهترین ابزار ها و دستگاه هایی میباشد که برای هر استخری وجود آن لازم و حیاتی است . این پمپ ها می توانند هزینه های استفاده از آب را به مراتب کاهش دهند و همچنین از هدر رفتن آب جلوگیری به عمل آورند ، به طوری که قرار نیست دیگر آبی به استخر تزریق شود بلکه همان آب موجود در استخر را تصفیه کرده و دوباره به داخل استخر باز می گرداند .

پمپ های تصفیه استخری DAB ایتالیا در دو مدل EURO PRO و EURO SWIM به بازار می شوند.این پمپ ها برای تصفیه و گرمایش استخرهای خصوصی و عمومی، استخرهای پرورش ماهی، مصارف کشاورزی و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند.دمای سیال الکترو پمپ های داب 60 درجه سانتیگراد بوده، از این رو برای مصارف جکوزی نیز کاربرد دارند.

پمپ تصفیه آب DAB مدل EUROPRO 50

پمپ تصفیه آب DAB مدل EUROPRO 50

پمپ تصفیه آب DAB مدل EUROPRO 50 توضیحات : پمپ تصفیه و سیرکوله آب داب سری EUROPRO قدرت ۰.۵ اسب بخار حداکثر دبی ۱۸ و حداکثر هد ۱۲ سایز اتصالات ورودی و خروجی ۲ اینچ دارای خدمات پس ازفروش ۳ ساله
پمپ تصفیه آب DAB مدل EUROPRO 50

پمپ تصفیه آب DAB مدل EUROPRO 75

پمپ تصفیه آب DAB مدل EUROPRO 75 توضیحات : پمپ تصفیه و سیرکوله آب داب سری EUROPRO قدرت 0.75 اسب بخار حداکثر دبی 21 و حداکثر هد 13.8 سایز اتصالات ورودی و خروجی ۲ اینچ دارای خدمات پس ازفروش ۳ ساله
پمپ تصفیه آب DAB مدل EUROPRO 50

پمپ تصفیه آب DAB مدل EUROPRO 100

پمپ تصفیه آب DAB مدل EUROPRO 100 پمپ تصفیه و سیرکوله آب داب سری EUROPRO قدرت 1 اسب بخار حداکثر دبی 24 و حداکثر هد 15.5 سایز اتصالات ورودی و خروجی ۲ اینچ دارای خدمات پس ازفروش ۳ ساله
پمپ تصفیه آب DAB مدل EUROPRO 50

پمپ تصفیه آب DAB مدل EUROPRO 150

پمپ تصفیه آب DAB مدل EUROPRO 150 پمپ تصفیه و سیرکوله آب داب سری EUROPRO قدرت 1.5 اسب بخار حداکثر دبی 30 و حداکثر هد 16.2 سایز اتصالات ورودی و خروجی ۲ اینچ دارای خدمات پس ازفروش ۳ ساله
پمپ تصفیه آب DAB مدل EUROPRO 50

پمپ تصفیه آب DAB مدل EUROPRO 200

پمپ تصفیه آب DAB مدل EUROPRO 200 پمپ تصفیه و سیرکوله آب داب سری EUROPRO قدرت ۲ اسب بخار حداکثر دبی ۳۶ و حداکثر هد ۱۸.۵ سایز اتصالات ورودی و خروجی ۲ اینچ دارای خدمات پس ازفروش ۳ ساله
پمپ تصفیه آب DAB مدل EUROPRO 50

پمپ تصفیه آب DAB مدل EUROPRO 300

پمپ تصفیه آب DAB مدل EUROPRO 300 پمپ تصفیه و سیرکوله آب داب سری EUROPRO قدرت ۳ اسب بخار حداکثر دبی ۴۲ و حداکثر هد ۲۱.۸ سایز اتصالات ورودی و خروجی ۲ اینچ دارای خدمات پس ازفروش ۳ ساله
پمپ تصفیه آب DAB مدل EUROPRO 75

پمپ تصفیه آب DAB مدل EUROSWIM 50

پمپ تصفیه آب DAB مدل EUROSWIM 50 پمپ تصفیه و سیرکوله آب داب سری EUROSWIM قدرت ۰.۵ اسب بخار حداکثر دبی ۱۸ و حداکثر هد ۱۲ سایز اتصالات ورودی و خروجی ۲ اینچ دارای خدمات پس ازفروش ۳ ساله
پمپ تصفیه آب DAB مدل EUROPRO 75

پمپ تصفیه آب DAB مدل EUROSWIM 75

پمپ تصفیه آب DAB مدل EUROSWIM 75 پمپ تصفیه و سیرکوله آب داب سری EUROSWIM قدرت 0.75 اسب بخار حداکثر دبی 21 و حداکثر هد 13.8 سایز اتصالات ورودی و خروجی ۲ اینچ دارای خدمات پس ازفروش ۳ ساله
پمپ تصفیه آب DAB مدل EUROPRO 75

پمپ تصفیه آب DAB مدل EUROSWIM 100

پمپ تصفیه آب DAB مدل EUROSWIM 100 پمپ تصفیه و سیرکوله آب داب سری EUROSWIM قدرت 1 اسب بخار حداکثر دبی 24 و حداکثر هد 15.5 سایز اتصالات ورودی و خروجی ۲ اینچ دارای خدمات پس ازفروش ۳ ساله
پمپ تصفیه آب DAB مدل EUROPRO 75

پمپ تصفیه آب DAB مدل EUROSWIM 150

پمپ تصفیه آب DAB مدل EUROSWIM 150 پمپ تصفیه و سیرکوله آب داب سری EUROSWIM قدرت ۱.۵ اسب بخار حداکثر دبی ۳۰ و حداکثر هد ۱۶.۲ سایز اتصالات ورودی و خروجی ۲ اینچ دارای خدمات پس ازفروش ۳ ساله
پمپ تصفیه آب DAB مدل EUROPRO 75

پمپ تصفیه آب DAB مدل EUROSWIM 200

پمپ تصفیه آب DAB مدل EUROSWIM 200 پمپ تصفیه و سیرکوله آب داب سری EUROSWIM قدرت ۲ اسب بخار حداکثر دبی ۳۶ و حداکثر هد ۱۸.۵ سایز اتصالات ورودی و خروجی ۲ اینچ دارای خدمات پس ازفروش ۳ ساله
پمپ تصفیه آب DAB مدل EUROPRO 75

پمپ تصفیه آب DAB مدل EUROSWIM 300

پمپ تصفیه آب DAB مدل EUROSWIM 300 پمپ تصفیه و سیرکوله آب داب سری EUROSWIM قدرت 3 اسب بخار حداکثر دبی 42 و حداکثر هد 21.8 سایز اتصالات ورودی و خروجی ۲ اینچ دارای خدمات پس ازفروش ۳ ساله