پمپ تصفیه استخر ایمکس

قلب سیستم پمپ تصفیه استخر، پمپ آن می باشد. پمپ، آب خروجی از سیستم تخلیه را از فیلتر عبورمی دهد و مجددا به کاسه استخر برمیگردد. قبل از پمپ، یک صافی فلزی قرار دارد تا برگ و آشغال های احتمالی باقیمانده که ممکن است باعث از کار افتادن و یا صدمه دیدگی پمپ شود را جمع کند.

پمپ آب استخر و جکوزی ایمکس Emaux در سری های EPH ،SC ،SB و SPH تولید شده است که با داشتن سیل مکانیکی و شافت استیل 316 و بدنه و استرینر از جنس فایبرگلاس دارای حداقل خوردگی و زنگ زدگی و کیفیت و بازدهی بالا می باشد.مزایای این نوع پمپ آب استخر و جکوزی صرفه جویی در مصرف انرژی، توان بالای آبدهی در ظرفیت های مختلف و همچنین اقتصادی بودن این پمپ های پرکاربرد به عنوان پمپ استخر و جکوزی می باشد.

پمپ تصفیه آب EMAUX مدل SC 075

پمپ تصفیه آب EMAUX مدل SC 075

پمپ تصفیه آب EMAUX مدل SC 075 پمپ تصفیه و سیرکوله آب ایمکس سری SC قدرت ۰.۷۵ اسب بخار دبی در ۶ ساعت ۱۲ و در ۹ ساعت ۵ سایز اتصالات ورودی و خروجی ½ ۱ اینچ دارای خدمات پس ازفروش ۱۰ ساله
پمپ تصفیه آب EMAUX مدل SC 075

پمپ تصفیه آب EMAUX مدل SC 100

پمپ تصفیه آب EMAUX مدل SC 100 پمپ تصفیه و سیرکوله آب ایمکس سری SC قدرت ۱ اسب بخار دبی در ۶ ساعت ۱۷ و در ۹ ساعت ۱۲ سایز اتصالات ورودی و خروجی ½ ۱ اینچ دارای خدمات پس ازفروش ۱۰ ساله
پمپ تصفیه آب EMAUX مدل SC 075

پمپ تصفیه آب EMAUX مدل SC 150

پمپ تصفیه آب EMAUX مدل SC 150 پمپ تصفیه و سیرکوله آب ایمکس سری SC قدرت ۱.۵ اسب بخار دبی در ۶ ساعت ۲۰ و در ۹ ساعت ۱۶ سایز اتصالات ورودی و خروجی ½ ۱ اینچ دارای خدمات پس ازفروش ۱۰ ساله
پمپ تصفیه آب EMAUX مدل SC 075

پمپ تصفیه آب EMAUX مدل SC 200

پمپ تصفیه آب EMAUX مدل SC 200 پمپ تصفیه و سیرکوله آب ایمکس سری SC قدرت ۲ اسب بخار دبی در ۶ ساعت ۲۴ و در ۹ ساعت ۱۶ سایز اتصالات ورودی و خروجی ½ ۱ اینچ دارای خدمات پس ازفروش ۱۰ ساله
پمپ تصفیه آب EMAUX مدل SB 100

پمپ تصفیه آب EMAUX مدل SB 100

پمپ تصفیه آب EMAUX مدل SB 100 پمپ تصفیه و سیرکوله آب ایمکس سری SB قدرت ۱ اسب بخار دبی در ۸ ساعت ۲۲ و در ۱۲ ساعت ۱۶ سایز اتصالات ورودی و خروجی ۲ اینچ دارای خدمات پس ازفروش ۱۰ ساله
پمپ تصفیه آب EMAUX مدل SB 100

پمپ تصفیه آب EMAUX مدل SB 150

پمپ تصفیه آب EMAUX مدل SB 150 پمپ تصفیه و سیرکوله آب ایمکس سری SB قدرت ۱.۵ اسب بخار دبی در ۸ ساعت ۲۸ و در ۱۲ ساعت ۲۳ سایز اتصالات ورودی و خروجی ۲ اینچ دارای خدمات پس ازفروش ۱۰ ساله
پمپ تصفیه آب EMAUX مدل EPH 300

پمپ تصفیه آب EMAUX مدل EPH 300

پمپ تصفیه آب EMAUX مدل EPH 300 پمپ تصفیه و سیرکوله آب ایمکس سری EPH قدرت ۳ اسب بخار دبی در ۸ ساعت ۳۴ و در ۱۲ ساعت ۳۰ سایز اتصالات ورودی و خروجی ½ ۲ اینچ دارای خدمات پس ازفروش ۱۰ ساله
پمپ تصفیه آب EMAUX مدل EPH 300

پمپ تصفیه آب EMAUX مدل EPH 200

پمپ تصفیه آب EMAUX مدل EPH 200 پمپ تصفیه و سیرکوله آب ایمکس سری EPH قدرت ۲ اسب بخار دبی در ۸ ساعت ۳۰ و در ۱۲ ساعت ۲۴ سایز اتصالات ورودی و خروجی ½ ۲ اینچ دارای خدمات پس ازفروش ۱۰ ساله
پمپ تصفیه آب EMAUX مدل EPH 300

پمپ تصفیه آب EMAUX مدل EPH 400

پمپ تصفیه آب EMAUX مدل EPH 400 پمپ تصفیه و سیرکوله آب ایمکس سری EPH قدرت ۴ اسب بخار دبی در ۸ ساعت ۴۲ و در ۱۲ ساعت ۳۶ سایز اتصالات ورودی و خروجی ½ ۲ اینچ دارای خدمات پس ازفروش ۱۰ ساله
پمپ تصفیه آب EMAUX مدل SPH 100

پمپ تصفیه آب EMAUX مدل SPH 100

پمپ تصفیه آب EMAUX مدل SPH 100 پمپ تصفیه و سیرکوله آب ایمکس سری SPH قدرت ۲ اسب بخار دبی در ۸ ساعت ۱۷ و در ۱۲ ساعت ۱۳ سایز اتصالات ورودی و خروجی ۲ و ½ ۱ اینچ دارای خدمات پس ازفروش ۱۰ ساله
پمپ تصفیه آب EMAUX مدل SPH 100

پمپ تصفیه آب EMAUX مدل SPH 150

پمپ تصفیه آب EMAUX مدل SPH 150 پمپ تصفیه و سیرکوله آب ایمکس سری SPH قدرت ۱.۵ اسب بخار دبی در ۸ ساعت ۲۲ و در ۱۲ ساعت ۱۷ سایز اتصالات ورودی و خروجی ۲ و ½ ۱ اینچ دارای خدمات پس ازفروش ۱۰ ساله
پمپ تصفیه آب EMAUX مدل SPH 100

پمپ تصفیه آب EMAUX مدل SPH 300

پمپ تصفیه آب EMAUX مدل SPH 300 پمپ تصفیه و سیرکوله آب ایمکس سری SPH قدرت ۳ اسب بخار دبی در ۸ ساعت ۲۸ و در ۱۲ ساعت ۲۴ سایز اتصالات ورودی و خروجی ۲ و ½ ۱ اینچ دارای خدمات پس ازفروش ۱۰ ساله