برگ گیر استخر

برگ گیر استخر جهت نظافت استخر خانگی وعمومی می باشد.

برگ-گیر-استخر

برگ گیر با توری بلند HIWATER مدل HW022

برگ گیر با توری بلند HIWATER مدل HW022 برگیر استخر با توری بلند و فرم آلومینیومی بدون دسته از برگ گیر HW022 به خاطر داشتن توری بلند جهت جمع آوری برگ ها و اشیاء معلق بر روی سطح آب استفاده می شود.
هایوارد-برگ-گیر-استخر

برگ گیر با توری بلند HIWATER مدل HW024

برگ گیر با توری بلند HIWATER مدل HW024 برگیر با توری بلند و فرم پلاستیکی بدون دسته از برگ گیر HW024 به خاطر داشتن توری بلند جهت جمع آوری برگ ها و اشیاء معلق بر روی سطح آب استفاده می شود.
برگ-گیر-استخر-هایوارد

برگ گیر با توری کوتاه HIWATER مدل HW027

برگ گیر با توری کوتاه HIWATER مدل HW027 برگیر استخر بدون دسته با توری کوتاه