منبع کویل دار ایستاده

منبع کویل دار نوع دیگری از منابع جهت تامین آب گرم مصرفی ساختمان می باشد که بجای منابع دو جداره در موتور خانه نصب می شود.منبع کویل دار دارای یک کوئل مسی شامل لوله های رفت و برگشتی بوده که آب داغ و یا بخار بویلر در آنها جریان دارد و از طریق تماس آن با آب داخل منبع، آنرا گرم می کند. جنس دیواره منابع دوجداره، گالوانیزه بوده و ضخامت آن بر اساس فشار سیستم انتخاب می شود. منابع دوجداره بر حسب نیاز جهت نصب بصورت افقی و عمودی ساخته می شوند. برتری منبع کویل دار نسبت به منبع دوجداره ، آسودگی تعمیرات آن بدلیل تک جداره بودن ( در صورت نشت) و راندمان بالاتر کاری بدلیل وجود منبع حرارتی داخلی آن می باشد.

منبع-کویل دار-ایستاده

منبع کویل دار ایستاده 1500 لیتری

منبع کویل دار ایستاده 1500 لیتری توضیحات : منبع کویل دار ایستاده 1500 لیتری با سطح کوئل مسی 38 فوت و ورق گالوانیزه گرم جهت آب گرم مصرفی در موتورخانه ساختمانها منبع کویل دار نوع دیگری از منابع جهت تامین آب گرم مصرفی ساختمان می باشد که بجای منابع دو جداره در موتور خانه نصب می شود.منبع کویل دار دارای یک کوئل مسی شامل لوله های رفت و برگشتی بوده که آب داغ و یا بخار بویلر در آنها جریان دارد و از طریق تماس آن با آب داخل منبع، آنرا گرم می کند. جنس دیواره منابع دوجداره، گالوانیزه بوده و ضخامت آن بر اساس فشار سیستم انتخاب می شود. گارانتی : کرویا مبدل مدت گارانتی : 5 سال
منبع-کویل دار-ایستاده

منبع کویل دار ایستاده 2000 لیتری

منبع کویل دار ایستاده 2000 لیتری توضیحات : منبع کویل دار ایستاده 2000 لیتری با سطح کوئل مسی 61 فوت و ورق گالوانیزه گرم جهت آب گرم مصرفی در موتورخانه ساختمانها منبع کویل دار نوع دیگری از منابع جهت تامین آب گرم مصرفی ساختمان می باشد که بجای منابع دو جداره در موتور خانه نصب می شود.منبع کویل دار دارای یک کوئل مسی شامل لوله های رفت و برگشتی بوده که آب داغ و یا بخار بویلر در آنها جریان دارد و از طریق تماس آن با آب داخل منبع، آنرا گرم می کند. جنس دیواره منابع دوجداره، گالوانیزه بوده و ضخامت آن بر اساس فشار سیستم انتخاب می شود. گارانتی : کرویا مبدل مدت گارانتی : 5 سال
منبع-کویل دار-ایستاده

منبع کویل دار ایستاده 2500 لیتری

منبع کویل دار ایستاده 2500 لیتری توضیحات : منبع کویل دار ایستاده 2500 لیتری با سطح کوئل مسی 72 فوت و ورق گالوانیزه گرم جهت آب گرم مصرفی در موتورخانه ساختمانها منبع کویل دار نوع دیگری از منابع جهت تامین آب گرم مصرفی ساختمان می باشد که بجای منابع دو جداره در موتور خانه نصب می شود.منبع کویل دار دارای یک کوئل مسی شامل لوله های رفت و برگشتی بوده که آب داغ و یا بخار بویلر در آنها جریان دارد و از طریق تماس آن با آب داخل منبع، آنرا گرم می کند. جنس دیواره منابع دوجداره، گالوانیزه بوده و ضخامت آن بر اساس فشار سیستم انتخاب می شود. گارانتی : کرویا مبدل مدت گارانتی : 5 سال
منبع-کویل دار-ایستاده

منبع کویل دار ایستاده 3000 لیتری

منبع کویل دار ایستاده 3000 لیتری توضیحات : منبع کویل دار ایستاده 3000 لیتری با سطح کوئل مسی 83 فوت و ورق گالوانیزه گرم جهت آب گرم مصرفی در موتورخانه ساختمانها منبع کویل دار نوع دیگری از منابع جهت تامین آب گرم مصرفی ساختمان می باشد که بجای منابع دو جداره در موتور خانه نصب می شود.منبع کویل دار دارای یک کوئل مسی شامل لوله های رفت و برگشتی بوده که آب داغ و یا بخار بویلر در آنها جریان دارد و از طریق تماس آن با آب داخل منبع، آنرا گرم می کند. جنس دیواره منابع دوجداره، گالوانیزه بوده و ضخامت آن بر اساس فشار سیستم انتخاب می شود. گارانتی : کرویا مبدل مدت گارانتی : 5 سال
منبع-کویل دار-ایستاده

منبع کویل دار عمودی ایران مخزن

منبع کویل دار عمودی ایران مخزن توضیخحات : متداولترين و بهينه‌ ترين روش براي توليد آبگرم بهداشتي مصرفي و ذخيره آن استفاده از منابع كويلدار مي‌باشد. در اين نوع مخازن آب داغ يا بخار تهيه شده توسط ديگ، داخل يك كويل حرارتي كه معمولا از چند شاخه لوله رفت و برگشتي از جنس مس مي‌باشد گردش نموده و پس از تبادل حرارت با ديوار لوله مسي. از كويل خارج مي‌گردد. تبادل حرارت انجام شده باعث گرم شدن لوله مسي و در نهايت گرم شدن آب سرد خارج لوله كه آنرا احاطه كرده است مي‌شود. كويلهاي حرارتي به انواع مختلفي ساخته مي‌شود كه دو نوع حلزوني و يوشكل فراوانترين آنها مي‌باشد. این دستگاه به منظورتهیه آب گرم بهداشتی منازل و مکانهای صنعتی برحسب ضرورت و بر مبنای مقدار نیازبه آب گرم تولید و عرضه میگردد.
منبع-کویل دار-ایستاده

منبع کویل دار عمودی تهران مبدل

منبع کویل دار عمودی تهران مبدل توضیحات : این نوع منبع از ظرفیت 200 لیتر تا 10000 لیتر موجود می باشد. متداولترين و بهينه‌ ترين روش براي توليد آبگرم بهداشتي مصرفي و ذخيره آن استفاده از منابع كويلدار مي‌باشد. در اين نوع مخازن آب داغ يا بخار تهيه شده توسط ديگ، داخل يك كويل حرارتي كه معمولا از چند شاخه لوله رفت و برگشتي از جنس مس مي‌باشد گردش نموده و پس از تبادل حرارت با ديوار لوله مسي. از كويل خارج مي‌گردد. تبادل حرارت انجام شده باعث گرم شدن لوله مسي و در نهايت گرم شدن آب سرد خارج لوله كه آنرا احاطه كرده است مي‌شود. كويلهاي حرارتي به انواع مختلفي ساخته مي‌شود كه دو نوع حلزوني و يوشكل فراوانترين آنها مي‌باشد. این دستگاه به منظورگرم نمودن آب بهداشتی منازل و مکانهای صنعتی برحسب ضرورت و بر مبنای مقدار نیازبه آب گرم تولید و عرضه می شود.