مشعل گرم ایران

 دستگاهی است که با ترکیب مقدار معینی هوا با سوخت در یک فضای ایمن، انرژی سوخت را به انرژی گرمایی تبدیل می‌کند در اثر این احتراق مقداری گاز نیز تولید می‌شود. این انرژی تولید شده توسط دو روش جابه‌جایی و تشعشع به محیط اطراف انتقال داده می‌شود.کار اصلی مشعل ایجاد گرمایش است؛ یکی از بزرگترین استفاده‌های مشعل در صنعت گرمایش به عنوان موتور احتراق بویلرها است همچنین در انواع دیگ‌ها، مشعل‌هایی با ظرفیت کاری متفاوت استفاده می‌شود.

مشعل-گرم ایران

مشعل گازوئیل سوز گرم ایران صنعتی 10/GNO 90

مشعل گازوئیل سوز گرم ایران صنعتی 10/GNO 90 توضیحات : مشعل های گازوئیلی گرم ایران بدلیل قیمت مناسب، تنوع ظرفیت مدلها از 120.000 کیلو کالری تا 8.800.000 کیلو کالری، استفاده از لولزم جانبی باکیفیت، مورد اعتماد بودن بدلیل سابقه حظور بالا در بازار و خدمات پس از فروش سراسری و گسترده از پر فروش ترین محصولات گرمایشی موتور خانه در بازار می باشد. مشعل های گرم ایران در مدلهای بالاتر از 450.000 کیلو کالری دارای نازل دو مرحله ای و تابلو کنترل و در مدلهای بالاتر از 4400000 کیلو کالری دارای نازل سه مرحله ای و تابلو کنترل می باشند. مشعل های گازوئیلی گرم صنعتی مدل 10/GNO 90 با حداکثر ظرفیت 1200.000 کیلو کالری مناسب مصارف صنعتی و دیگهای بخار گرم برای شستشو یا استرلیزه خطهای رنگ، کشاورزی و مرغداری می باشند. گارانتی : شرکت گرم ایران مدت گارانتی : 12 ماه
مشعل-گرم ایران

مشعل گازوئیل سوز گرم ایران پالایشگاهی GNO 90/25

مشعل گازوئیل سوز گرم ایران پالایشگاهی GNO 90/25 توضیحات : مشعل های گازوئیلی گرم ایران بدلیل قیمت مناسب، تنوع ظرفیت مدلها از 120.000 کیلو کالری تا 8.800.000 کیلو کالری، استفاده از لولزم جانبی باکیفیت، مورد اعتماد بودن بدلیل سابقه حظور بالا در بازار و خدمات پس از فروش سراسری و گسترده از پر فروش ترین محصولات گرمایشی موتور خانه در بازار می باشد. مشعل های گرم ایران در مدلهای بالاتر از 450.000 کیلو کالری دارای نازل دو مرحله ای و تابلو کنترل و در مدلهای بالاتر از 4400000 کیلو کالری دارای نازل سه مرحله ای و تابلو کنترل می باشند. مشعل های گازوئیلی گرم ایران پالایشگاهی مدل 25/GNO 90 با حداکثر ظرفیت 2700.000 کیلو کالری مناسب مصارف پالایشگاهی و دیگهای بخار گرم برای شستشو یا استرلیزه خطهای رنگ، کشاورزی و مرغداری می باشند. گارانتی : شرکت گرم ایران مدت گارانتی : 12 ماه
مشعل-گرم ایران

مشعل گازوئیل سوز گرم ایران خانگی GNO 90

مشعل گازوئیل سوز گرم ایران خانگی GNO 90 توضیحات : مشعل های گازوئیلی گرم ایران بدلیل قیمت مناسب، تنوع ظرفیت مدلها از 120.000 کیلو کالری تا 8.800.000 کیلو کالری، استفاده از لولزم جانبی باکیفیت، مورد اعتماد بودن بدلیل سابقه حظور بالا در بازار و خدمات پس از فروش سراسری و گسترده از پر فروش ترین محصولات گرمایشی موتور خانه در بازار می باشد. مشعل های گرم ایران در مدلهای بالاتر از 450.000 کیلو کالری دارای نازل دو مرحله ای و تابلو کنترل و در مدلهای بالاتر از 4400000 کیلو کالری دارای نازل سه مرحله ای و تابلو کنترل می باشند. مشعل های گازوئیلی گرم ایران خانگی و صنایع کوچک مدل GNO 90 با حداکثر ظرفیت 120.000 کیلو کالری مناسب مصارف دیگهای ابگرم برای مجتمعهای اپارتمانی کوچک و متوسط و صنایع کوچک و دیگهای بخار گرم برای شستشو یا استرلیزه خطهای رنگ، کشاورزی و مرغداری می باشند. گارانتی : شرکت گرم ایران مدت گارانتی : 12 ماه
مشعل-گرم ایران

مشعل گازوئیل سوز گرم ایران خانگی 1/GNO 90

مشعل گازوئیل سوز گرم ایران خانگی 1/GNO 90 توضیحات : مشعل های گازوئیلی گرم ایران بدلیل قیمت مناسب، تنوع ظرفیت مدلها از 120.000 کیلو کالری تا 8.800.000 کیلو کالری، استفاده از لولزم جانبی باکیفیت، مورد اعتماد بودن بدلیل سابقه حظور بالا در بازار و خدمات پس از فروش سراسری و گسترده از پر فروش ترین محصولات گرمایشی موتور خانه در بازار می باشد. مشعل های گرم ایران در مدلهای بالاتر از 450.000 کیلو کالری دارای نازل دو مرحله ای و تابلو کنترل و در مدلهای بالاتر از 4400000 کیلو کالری دارای نازل سه مرحله ای و تابلو کنترل می باشند. مشعل های گازوئیلی گرم ایران خانگی و صنایع کوچک مدل 1/GNO 90 با حداکثر ظرفیت 165.000 کیلو کالری مناسب مصارف دیگهای ابگرم برای مجتمعهای اپارتمانی کوچک و متوسط و صنایع کوچک و دیگهای بخار گرم برای شستشو یا استرلیزه خطهای رنگ، کشاورزی و مرغداری می باشند. گارانتی : شرکت گرم ایران مدت گارانتی : 12 ماه
مشعل-گرم ایران

مشعل گازوئیل سوز گرم ایران خانگی 2/GNO 90

مشعل گازوئیل سوز گرم ایران خانگی 2/GNO 90 توضیحات : مشعل های گازوئیلی گرم ایران بدلیل قیمت مناسب، تنوع ظرفیت مدلها از 120.000 کیلو کالری تا 8.800.000 کیلو کالری، استفاده از لولزم جانبی باکیفیت، مورد اعتماد بودن بدلیل سابقه حظور بالا در بازار و خدمات پس از فروش سراسری و گسترده از پر فروش ترین محصولات گرمایشی موتور خانه در بازار می باشد. مشعل های گرم ایران در مدلهای بالاتر از 450.000 کیلو کالری دارای نازل دو مرحله ای و تابلو کنترل و در مدلهای بالاتر از 4400000 کیلو کالری دارای نازل سه مرحله ای و تابلو کنترل می باشند. مشعل های گازوئیلی گرم ایران خانگی و صنایع کوچک مدل 2/GNO 90 با حداکثر ظرفیت 240.000 کیلو کالری مناسب مصارف دیگهای ابگرم برای مجتمعهای اپارتمانی کوچک و متوسط و صنایع کوچک و دیگهای بخار گرم برای شستشو یا استرلیزه خطهای رنگ، کشاورزی و مرغداری می باشند. گارانتی : شرکت گرم ایران مدت گارانتی : 12 ماه
مشعل-گرم ایران

مشعل گازوئیل سوز گرم ایران نیمه صنعتی 3/GNO 90

مشعل گازوئیل سوز گرم ایران نیمه صنعتی 3/GNO 90 توضیحات : مشعل های گازوئیلی گرم ایران بدلیل قیمت مناسب، تنوع ظرفیت مدلها از 120.000 کیلو کالری تا 8.800.000 کیلو کالری، استفاده از لولزم جانبی باکیفیت، مورد اعتماد بودن بدلیل سابقه حظور بالا در بازار و خدمات پس از فروش سراسری و گسترده از پر فروش ترین محصولات گرمایشی موتور خانه در بازار می باشد. مشعل های گرم ایران در مدلهای بالاتر از 450.000 کیلو کالری دارای نازل دو مرحله ای و تابلو کنترل و در مدلهای بالاتر از 4400000 کیلو کالری دارای نازل سه مرحله ای و تابلو کنترل می باشند. مشعل های گازوئیلی گرم ایران نیمه صنعتی مدل 3/GNO 90 با حداکثر ظرفیت 340.000 کیلو کالری مناسب مصارف نیمه صنعتی و دیگهای بخار گرم برای شستشو یا استرلیزه خطهای رنگ، کشاورزی و مرغداری می باشند. گارانتی : شرکت گرم ایران مدت گارانتی : 12 ماه
مشعل-گرم ایران

مشعل گازوئیل سوز گرم ایران نیمه صنعتی 4/GNO 90

مشعل گازوئیل سوز گرم ایران نیمه صنعتی 4/GNO 90 توضیحات : مشعل های گازوئیلی گرم ایران بدلیل قیمت مناسب، تنوع ظرفیت مدلها از 120.000 کیلو کالری تا 8.800.000 کیلو کالری، استفاده از لولزم جانبی باکیفیت، مورد اعتماد بودن بدلیل سابقه حظور بالا در بازار و خدمات پس از فروش سراسری و گسترده از پر فروش ترین محصولات گرمایشی موتور خانه در بازار می باشد. مشعل های گرم ایران در مدلهای بالاتر از 450.000 کیلو کالری دارای نازل دو مرحله ای و تابلو کنترل و در مدلهای بالاتر از 4400000 کیلو کالری دارای نازل سه مرحله ای و تابلو کنترل می باشند. مشعل های گازوئیلی گرم ایران نیمه صنعتی مدل 4/GNO 90 با حداکثر ظرفیت 450.000 کیلو کالری مناسب مصارف نیمه صنعتی و دیگهای بخار گرم برای شستشو یا استرلیزه خطهای رنگ، کشاورزی و مرغداری می باشند. گارانتی : شرکت گرم ایران مدت گارانتی : 12 ماه
مشعل-گرم ایران

مشعل گازوئیل سوز گرم ایران صنعتی 6/GNO 90

مشعل گازوئیل سوز گرم ایران صنعتی 6/GNO 90 توضیحات : مشعل های گازوئیلی گرم ایران بدلیل قیمت مناسب، تنوع ظرفیت مدلها از 120.000 کیلو کالری تا 8.800.000 کیلو کالری، استفاده از لولزم جانبی باکیفیت، مورد اعتماد بودن بدلیل سابقه حظور بالا در بازار و خدمات پس از فروش سراسری و گسترده از پر فروش ترین محصولات گرمایشی موتور خانه در بازار می باشد. مشعل های گرم ایران در مدلهای بالاتر از 450.000 کیلو کالری دارای نازل دو مرحله ای و تابلو کنترل و در مدلهای بالاتر از 4400000 کیلو کالری دارای نازل سه مرحله ای و تابلو کنترل می باشند. مشعل های گازوئیلی گرم ایران صنعتی مدل 6/GNO 90 با حداکثر ظرفیت 700.000 کیلو کالری مناسب مصارف صنعتی و دیگهای بخار گرم برای شستشو یا استرلیزه خطهای رنگ، کشاورزی و مرغداری می باشند. گارانتی : شرکت گرم ایران مدت گارانتی : 12 ماه
مشعل-گرم ایران

مشعل گازوئیل سوز گرم ایران پالایشگاهی GNO 90/20

مشعل گازوئیل سوز گرم ایران پالایشگاهی GNO 90/20 توضیحات : مشعل های گازوئیلی گرم ایران بدلیل قیمت مناسب، تنوع ظرفیت مدلها از 120.000 کیلو کالری تا 8.800.000 کیلو کالری، استفاده از لولزم جانبی باکیفیت، مورد اعتماد بودن بدلیل سابقه حظور بالا در بازار و خدمات پس از فروش سراسری و گسترده از پر فروش ترین محصولات گرمایشی موتور خانه در بازار می باشد. مشعل های گرم ایران در مدلهای بالاتر از 450.000 کیلو کالری دارای نازل دو مرحله ای و تابلو کنترل و در مدلهای بالاتر از 4400000 کیلو کالری دارای نازل سه مرحله ای و تابلو کنترل می باشند. مشعل های گازوئیلی گرم ایران پالایشگاهی مدل 20/GNO 90 با حداکثر ظرفیت 2200.000 کیلو کالری مناسب مصارف پالایشگاهی و دیگهای بخار گرم برای شستشو یا استرلیزه خطهای رنگ، کشاورزی و مرغداری می باشند. گارانتی : شرکت گرم ایران مدت گارانتی : 12 ماه
مشعل-گرم ایران

مشعل گازسوز گرم ایران پالایشگاهی GNG 90/20

مشعل گازسوز گرم ایران پالایشگاهی GNG 90/20 توضیحات : مشعل های گازی گرم ایران بدلیل قیمت مناسب، تنوع ظرفیت مدلها از 120.000 کیلو کالری تا 8.800.000 کیلو کالری، استفاده از لولزم جانبی باکیفیت، مورد اعتماد بودن بدلیل سابقه حظور بالا در بازار و خدمات پس از فروش سراسری و گسترده از پر فروش ترین محصولات گرمایشی موتور خانه در بازار می باشد. مشعل های گرم ایران در مدلهای بالاتر از 700.000 کیلو کالری دارای نازل دو مرحله ای و تابلو کنترل ( شکوه ) و مدلهای بالاتر از 4400.000 کیلو کالری دارای نازل چند مرحله ای و تابلو کنترل ( شکوه ) می باشند. مشعل های گازی پالایشگاهی گرم ایران مدل 20/GNG 90 با حداکثر ظرفیت 2200.000 کیلو کالری مناسب برای مصارف پالایشگاهی و دیگهای بخار گرم برای شستشو یا استرلیزه خطهای رنگ، کشاورزی و مرغداری می باشند. گارانتی : شرکت گرم ایران مدت گارانتی : 12 ماه
مشعل-گرم ایران

مشعل گازسوز گرم ایران صنعتی GNG 90/8

مشعل گازسوز گرم ایران صنعتی GNG 90/8 توضیحات : مشعل های گازی گرم ایران بدلیل قیمت مناسب، تنوع ظرفیت مدلها از 120.000 کیلو کالری تا 8.800.000 کیلو کالری، استفاده از لولزم جانبی باکیفیت، مورد اعتماد بودن بدلیل سابقه حظور بالا در بازار و خدمات پس از فروش سراسری و گسترده از پر فروش ترین محصولات گرمایشی موتور خانه در بازار می باشد. مشعل های گرم ایران در مدلهای بالاتر از 700.000 کیلو کالری دارای نازل دو مرحله ای و تابلو کنترل ( شکوه ) و مدلهای بالاتر از 4400.000 کیلو کالری دارای نازل چند مرحله ای و تابلو کنترل ( شکوه ) می باشند. مشعل های گازی صنعتی گرم ایران مدل 8/GNG 90 با حداکثر ظرفیت 830.000 کیلو کالری مناسب برای مصارف صنعتی و دیگهای بخار گرم برای شستشو یا استرلیزه خطهای رنگ، کشاورزی و مرغداری می باشند. گارانتی : شرکت گرم ایران مدت گارانتی : 12 ماه
مشعل-گرم ایران

مشعل گازسوز گرم ایران خانگی 1/GNG 90

مشعل گازسوز گرم ایران خانگی 1/GNG 90 توضیحات : مشعل های گازی گرم ایران بدلیل قیمت مناسب، تنوع ظرفیت مدلها از 120.000 کیلو کالری تا 8.800.000 کیلو کالری، استفاده از لولزم جانبی باکیفیت، مورد اعتماد بودن بدلیل سابقه حظور بالا در بازار و خدمات پس از فروش سراسری و گسترده از پر فروش ترین محصولات گرمایشی موتور خانه در بازار می باشد. مشعل های گرم ایران در مدلهای بالاتر از 700.000 کیلو کالری دارای نازل دو مرحله ای و تابلو کنترل ( شکوه ) و مدلهای بالاتر از 4400.000 کیلو کالری دارای نازل چند مرحله ای و تابلو کنترل ( شکوه ) می باشند. مشعل های گازی گرم ایران خانگی و صنایع کوچک مدل 1/GNG 90 با حداکثر ظرفیت 165.000 کیلو کالری مناسب مصارف دیگهای ابگرم برای مجتمعهای اپارتمانی کوچک و متوسط و صنایع کوچک و دیگهای بخار گرم برای شستشو یا استرلیزه خطهای رنگ، کشاورزی و مرغداری می باشند. گارانتی : شرکت گرم ایران مدت گارانتی : 12 ماه
مشعل-گرم ایران

مشعل سه گاز سوز صنعتی گرم ایران GNT 508

مشعل سه گاز سوز صنعتی گرم ایران GNT 508 توضیحات : مشعل های سه گانه سوز گرم ایران بدلیل قیمت مناسب، تنوع ظرفیت مدلها از 700.000 کیلو کالری تا 8.800.000 کیلو کالری، استفاده از لولزم جانبی باکیفیت، مورد اعتماد بودن بدلیل سابقه حظور بالا در بازار و خدمات پس از فروش سراسری و گسترده از پر فروش ترین محصولات گرمایشی موتور خانه در بازار می باشد. مشعل های گرم ایران در مدلهای بالاتر از 4400.000 کیلو کالری دارای نازل سه مرحله ای و تابلو کنترل شکوه می باشند. مشعل های سه گانه سوز(گازوئیل، گاز، مازوت) گرم ایران صنعتی مدل GNT 508 با حداکثر ظرفیت 830.000 کیلو کالری مناسب مصارف صنعتی و دیگهای بخار گرم برای شستشو یا استرلیزه خطهای رنگ، کشاورزی و مرغداری می باشند. گارانتی : شرکت گرم ایران مدت گارانتی : 12 ماه
مشعل-گرم ایران

مشعل سه گاز سوز صنعتی گرم ایران GNT 510

مشعل سه گاز سوز صنعتی گرم ایران GNT 510 توضیحات : مشعل های سه گانه سوز گرم ایران بدلیل قیمت مناسب، تنوع ظرفیت مدلها از 700.000 کیلو کالری تا 8.800.000 کیلو کالری، استفاده از لولزم جانبی باکیفیت، مورد اعتماد بودن بدلیل سابقه حظور بالا در بازار و خدمات پس از فروش سراسری و گسترده از پر فروش ترین محصولات گرمایشی موتور خانه در بازار می باشد. مشعل های گرم ایران در مدلهای بالاتر از 4400.000 کیلو کالری دارای نازل سه مرحله ای و تابلو کنترل شکوه می باشند. مشعل های سه گانه سوز(گازوئیل، گاز، مازوت) گرم ایران صنعتی مدل GNT 510 با حداکثر ظرفیت 1200.000 کیلو کالری مناسب مصارف صنعتی و دیگهای بخار گرم برای شستشو یا استرلیزه خطهای رنگ، کشاورزی و مرغداری می باشند. گارانتی : شرکت گرم ایران مدت گارانتی : 12 ماه
مشعل-گرم ایران

مشعل سه گاز سوز صنعتی گرم ایران GNT 506

مشعل سه گاز سوز صنعتی گرم ایران GNT 506 توضیحات : مشعل های سه گانه سوز گرم ایران بدلیل قیمت مناسب، تنوع ظرفیت مدلها از 700.000 کیلو کالری تا 8.800.000 کیلو کالری، استفاده از لولزم جانبی باکیفیت، مورد اعتماد بودن بدلیل سابقه حظور بالا در بازار و خدمات پس از فروش سراسری و گسترده از پر فروش ترین محصولات گرمایشی موتور خانه در بازار می باشد. مشعل های گرم ایران در مدلهای بالاتر از 4400.000 کیلو کالری دارای نازل سه مرحله ای و تابلو کنترل شکوه می باشند. مشعل های سه گانه سوز(گازوئیل، گاز، مازوت) گرم ایران صنعتی مدل GNT 506 با حداکثر ظرفیت 700.000 کیلو کالری مناسب مصارف صنعتی و دیگهای بخار گرم برای شستشو یا استرلیزه خطهای رنگ، کشاورزی و مرغداری می باشند. گارانتی : شرکت گرم ایران مدت گارانتی : 12 ماه
مشعل-گرم ایران

مشعل سه گاز سوز پالایشگاهی گرم ایران GNT 520

مشعل سه گاز سوز پالایشگاهی گرم ایران GNT 520 توضیحات : مشعل های سه گانه سوز گرم ایران بدلیل قیمت مناسب، تنوع ظرفیت مدلها از 700.000 کیلو کالری تا 8.800.000 کیلو کالری، استفاده از لولزم جانبی باکیفیت، مورد اعتماد بودن بدلیل سابقه حظور بالا در بازار و خدمات پس از فروش سراسری و گسترده از پر فروش ترین محصولات گرمایشی موتور خانه در بازار می باشد. مشعل های گرم ایران در مدلهای بالاتر از 4400.000 کیلو کالری دارای نازل سه مرحله ای و تابلو کنترل شکوه می باشند. مشعل های سه گانه سوز(گازوئیل، گاز، مازوت) گرم ایران پالایشگاهی مدل GNT 520 با حداکثر ظرفیت 2200.000 کیلو کالری مناسب مصارف پالایشگاهی و دیگهای بخار گرم برای شستشو یا استرلیزه خطهای رنگ، کشاورزی و مرغداری می باشند. گارانتی : شرکت گرم ایران مدت گارانتی : 12 ماه
مشعل-گرم ایران

مشعل مازوت سوز گرم ایران صنعتی GNO 406

مشعل مازوت سوز گرم ایران صنعتی GNO 406 توضیحات : مشعل های مازوت سوز گرم ایران بدلیل قیمت مناسب، تنوع ظرفیت مدلها از 700.000 کیلو کالری تا 8.800.000 کیلو کالری، استفاده از لولزم جانبی باکیفیت، مورد اعتماد بودن بدلیل سابقه حظور بالا در بازار و خدمات پس از فروش سراسری و گسترده از پر فروش ترین محصولات گرمایشی موتور خانه در بازار می باشد. مشعل های گرم ایران در مدلهای بالاتر از 4400.000 کیلو کالری دارای نازل سه مرحله ای و تابلو کنترل ( شکوه ) و مدل 8.800.000 کیلو کالری دارای نازل یک مرحله ای مدولار و تابلو کنترل ( شکوه ) می باشند. مشعل های مازوت سوز صنعتی گرم ایران مدل GN0 406 با حداکثر ظرفیت 700.000 کیلو کالری مناسب برای مصارف صنعتی و دیگهای بخار گرم برای شستشو یا استرلیزه خطهای رنگ، کشاورزی و مرغداری می باشند. گارانتی : شرکت گرم ایران مدت گارانتی : 12 ماه
مشعل-گرم ایران

مشعل مازوت سوز گرم ایران صنعتی GNO 415

مشعل مازوت سوز گرم ایران صنعتی GNO 415 توضیحات : مشعل های مازوت سوز گرم ایران بدلیل قیمت مناسب، تنوع ظرفیت مدلها از 700.000 کیلو کالری تا 8.800.000 کیلو کالری، استفاده از لولزم جانبی باکیفیت، مورد اعتماد بودن بدلیل سابقه حظور بالا در بازار و خدمات پس از فروش سراسری و گسترده از پر فروش ترین محصولات گرمایشی موتور خانه در بازار می باشد. مشعل های گرم ایران در مدلهای بالاتر از 4400.000 کیلو کالری دارای نازل سه مرحله ای و تابلو کنترل ( شکوه ) و مدل 8.800.000 کیلو کالری دارای نازل یک مرحله ای مدولار و تابلو کنترل ( شکوه ) می باشند. مشعل های مازوت سوز صنعتی گرم ایران مدل GN0 415 با حداکثر ظرفیت 1700.000 کیلو کالری مناسب برای مصارف صنعتی و دیگهای بخار گرم برای شستشو یا استرلیزه خطهای رنگ، کشاورزی و مرغداری می باشند. گارانتی : شرکت گرم ایران مدت گارانتی : 12 ماه