مشعل ایران رادیاتور

 دستگاهی است که با ترکیب مقدار معینی هوا با سوخت در یک فضای ایمن، انرژی سوخت را به انرژی گرمایی تبدیل می‌کند در اثر این احتراق مقداری گاز نیز تولید می‌شود. این انرژی تولید شده توسط دو روش جابه‌جایی و تشعشع به محیط اطراف انتقال داده می‌شود.کار اصلی مشعل ایجاد گرمایش است؛ یکی از بزرگترین استفاده‌های مشعل در صنعت گرمایش به عنوان موتور احتراق بویلرها است همچنین در انواع دیگ‌ها، مشعل‌هایی با ظرفیت کاری متفاوت استفاده می‌شود.

مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدل RAN25

مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدل RAN25

مشعل گازسوز ایران رادیاتورمدل: RAN25 ظرفیت مدلها از 43.000 کیلو کالری تا 5.000.000 کیلو کالری می باشد. جزء پر فروش ترین محصولات گرمایشی موتور خانه در بازار می باشد. مشعل گازسوز ایران رادیاتور 1 تا 3 مدل Ran25 گارانتی : شرکت ایران رادیاتور مدت گارانتی : 12 ماه
مشعل گازسوز ایران رادیاتور RAN25 لوله بلند

مشعل گازسوز ایران رادیاتور RAN25 لوله بلند

مشعل گازسوز ایران رادیاتور RAN25 لوله بلند ظرفیت مدلها از 43.000 کیلو کالری تا 5.000.000 کیلو کالری می باشد. جزء پر فروش ترین محصولات گرمایشی موتور خانه در بازار می باشد. مشعل گازسوز خانگی ایران رادیاتور 1 تا 3 مدل Ran25 با لوله شعله بلند گارانتی : شرکت ایران رادیاتور مدت گارانتی : 12 ماه
مشعل گازسوز ایران رادیاتور RAN25 لوله بلند

مشعل گازسوز ایران رادیاتور JGN80/2 لوله بلند

مشعل گازسوز ایران رادیاتور JGN80/2 لوله بلند ظرفیت مدلها از 43.000 کیلو کالری تا 5.000.000 کیلو کالری می باشد . جزء پر فروش ترین محصولات گرمایشی موتور خانه در بازار می باشد. مشعل گازسوز خانگی ایران رادیاتور 3 تا 5 مدل JGN80/2 با لوله شعله بلند گارانتی : شرکت ایران رادیاتور مدت گارانتی : 12 ماه
مشعل گازسوز ایران رادیاتور RAN25 لوله بلند

مشعل گازسوز ایران رادیاتور JGN80/2

مشعل گازسوز ایران رادیاتور JGN80/2 ظرفیت مدلها از 43.000 کیلو کالری تا 5.000.000 کیلو کالری می باشد جزء پر فروش ترین محصولات گرمایشی موتور خانه در بازار می باشد. مشعل گازسوز خانگی ایران رادیاتور 3 تا 5 مدل JGN80/2 گارانتی : شرکت ایران رادیاتور مدت گارانتی : 12 ماه
مشعل گازسوز ایران رادیاتور RAN25 لوله بلند

مشعل گازسوز ایران رادیاتور PGN0 لوله بلند

مشعل گازسوز ایران رادیاتور PGN0 لوله بلند ظرفیت مدلها از 43.000 کیلو کالری تا 5.000.000 کیلو کالری می باشد . جزء پر فروش ترین محصولات گرمایشی موتور خانه در بازار می باشد. مشعل گازسوز صنعتی ایران رادیاتور مدل PGN0 لوله بلند گارانتی : شرکت ایران رادیاتور مدت گارانتی : 12 ماه
مشعل گازسوز ایران رادیاتور PGN0A

مشعل گازسوز ایران رادیاتور PGN0A

مشعل گازسوز ایران رادیاتور PGN0A ظرفیت مدلها از 43.000 کیلو کالری تا 5.000.000 کیلو کالری می باشد . جزء پر فروش ترین محصولات گرمایشی موتور خانه در بازار می باشد. مشعل گازسوز صنعتی ایران رادیاتور مدل PGN 0 A با ظرفیت 130,000 الی 390,000 گارانتی : شرکت ایران رادیاتور مدت گارانتی : 12 ماه
مشعل گازسوز ایران رادیاتور PGN0A

مشعل گازسوز ایران رادیاتور PGN0SP

مشعل گازسوز ایران رادیاتور PGN0SP ظرفیت مدلها از 43.000 کیلو کالری تا 5.000.000 کیلو کالری می باشد . جزء پر فروش ترین محصولات گرمایشی موتور خانه در بازار می باشد. مشعل گازسوز صنعتی ایران رادیاتور مدل PGN 0 SP با ظرفیت 130,000 الی 390,000 دو مرحله ای گارانتی : شرکت ایران رادیاتور مدت گارانتی : 12 ماه
مشعل PGN 1 A ایران رادیاتور

مشعل PGN 1 A ایران رادیاتور

مشعل PGN 1 A ایران رادیاتور مشعل گاز سوز ایران رادیاتور با ظرفیت حرارتی 500.000 کیلوکالری جزء پر فروش ترین محصولات گرمایشی موتور خانه در بازار می باشد. گارانتی : شرکت ایران رادیاتور مدت گارانتی این نصب این محصول اگرتوسط نمایندگی شرکت انجام شود 2 سال می باشد.
مشعل گازوئیلی ایران رادیاتور RA2

مشعل گازوئیلی ایران رادیاتور RA2

مشعل گازوئیلی ایران رادیاتور RA2 ظرفیت مدلها از 93.000 کیلو کالری تا 4.000.000 کیلو کالری می باشد. گارانتی : شرکت ایران رادیاتور مدت گارانتی : 12 ماه
مشعل گازوئیل سوز ایران رادیاتور JPE80/1

مشعل گازوئیل سوز ایران رادیاتور JPE80/1

مشعل گازوئیل سوز ایران رادیاتور JPE80/1 ظرفیت مدلها از 93.000 کیلو کالری تا 4.000.000 کیلو کالری می باشد . گارانتی : شرکت ایران رادیاتور مدت گارانتی : 12 ماه
مشعل گازوئیل-سوز-ایران-رادیاتور- -۱۱

مشعل گازوئیل سوز ایران رادیاتور JPE80/2

مشعل گازوئیل سوز ایران رادیاتور JPE80/2 ظرفیت مدلها از 93.000 کیلو کالری تا 4.000.000 کیلو کالری می باشد . گارانتی : شرکت ایران رادیاتور مدت گارانتی : 12 ماه
مشعل گازوئیل سوز ایران رادیاتور۱۳۴

مشعل گازوئیل سوز ایران رادیاتور PDE 0

مشعل گازوئیل سوز ایران رادیاتور PDE 0 ظرفیت مدلها از 93.000 کیلو کالری تا 4.000.000 کیلو کالری می باشد. گارانتی : شرکت ایران رادیاتور مدت گارانتی : 12 ماه
مشعل ایران رادیاتور دوگانه سوز DR2

مشعل ایران رادیاتور دوگانه سوز DR2

مشعل ایران رادیاتور دوگانه سوز DR2 تنوع ظرفیت مدلها از 86.000 کیلو کالری تا 5.000.000 کیلو کالری میباشد. گارانتی : شرکت ایران رادیاتور مدت گارانتی : 12 ماه
مشعل ایران رادیاتور دوگانه سوز DJ2

مشعل ایران رادیاتور دوگانه سوز DJ2

مشعل ایران رادیاتور دوگانه سوز DJ2 ظرفیت مدلها از 86.000 کیلو کالری تا 5.000.000 کیلو کالری می باشد. گارانتی : شرکت ایران رادیاتور مدت گارانتی : 12 ماه
مشعل ایران رادیاتور دوگانه سوز DJ2

مشعل ایران رادیاتور دوگانه سوز DP0

مشعل ایران رادیاتور دوگانه سوز DP0 ظرفیت مدلها از 86.000 کیلو کالری تا 5.000.000 کیلو کالری می باشد . گارانتی : شرکت ایران رادیاتور مدت گارانتی : 12 ماه
مشعل ایران رادیاتور دوگانه سوز DJ2

مشعل ایران رادیاتور دوگانه سوز DP0SP

مشعل ایران رادیاتور دوگانه سوز DP0SP ظرفیت مدلها از 86.000 کیلو کالری تا 5.000.000 کیلو کالری می باشد . گارانتی : شرکت ایران رادیاتور مدت گارانتی : 12 ماه
مشعل ایران رادیاتور دوگانه سوز DJ2

مشعل ایران رادیاتور دوگانه سوز DP1SP

مشعل ایران رادیاتور دوگانه سوز DP1SP ظرفیت مدلها از 86.000 کیلو کالری تا 5.000.000 کیلو کالری، می باشد . گارانتی : شرکت ایران رادیاتور مدت گارانتی : 12 ماه
مشعل ایران رادیاتور دوگانه سوز DJ2

مشعل ایران رادیاتور دوگانه سوز DP1BSP

مشعل ایران رادیاتور دوگانه سوز DP1BSP ظرفیت مدلها از 86.000 کیلو کالری تا 5.000.000 کیلو کالری می باشد . گارانتی : شرکت ایران رادیاتور مدت گارانتی : 12 ماه
مشعل ایران رادیاتور دوگانه سوز DJ2

مشعل دو گانه سوز ایران رادیاتور DP2A

مشعل دو گانه سوز ایران رادیاتور DP2A تنوع ظرفیت مدلها از 86.000 کیلو کالری تا 5.000.000 کیلو کالری می باشد . گارانتی : شرکت ایران رادیاتور مدت گارانتی : 12 ماه
مشعل ایران رادیاتور دوگانه سوز DJ2

مشعل دو گانه سوز ایران رادیاتور DP2

مشعل دو گانه سوز ایران رادیاتور DP2 ظرفیت مدلها از 86.000 کیلو کالری تا 5.000.000 کیلو کالری می باشد . گارانتی : شرکت ایران رادیاتور مدت گارانتی : 12 ماه
مشعل ایران رادیاتور دوگانه سوز DJ2

مشعل دو گانه سوز ایران رادیاتور DP2SP

مشعل دو گانه سوز ایران رادیاتور DP2SP ظرفیت مدلها از 86.000 کیلو کالری تا 5.000.000 کیلو کالری می باشد . گارانتی :شرکت ایران رادیاتور مدت گارانتی : 12 ماه