مشعل اتمسفر

مشعل-اتمسفر

مشعل گازی 3 تا 5 اتمسفر

مشعل گازی 3 تا 5 اتمسفر مدل AGB210 تنوع ظرفیت 90.000 الی 175.000 کیلو کالری تک مرحله ای گارانتی :شرکت اتمسفر مدت گارانتی : 12 ماه
مشعل-اتمسفر

مشعل گازی 400.000 اتمسفر

مشعل گازی 400.000 اتمسفر مشعل گازی 400 هزار مدل AGB400 تنوع ظرفیت 170.000 الی 350.000 کیلو کالری تک مرحله ای با رله کنترل G790 ساخت کشور ایران گارانتی : شرکت اتمسفر مدت گارانتی : 12 ماه
مشعل-اتمسفر

مشعل گازوئیلی 1 تا 3 اتمسفر

مشعل گازوئیلی 1 تا 3 اتمسفر تنوع ظرفیت 40.000 الی 90.000 کیلو کالری تک مرحله ای با رله کنترل ایرانی ساخت کشور ایران گارانتی : شرکت اتمسفر مدت گارانتی : 12 ماه
مشعل-اتمسفر

مشعل گازی 1 تا 3 اتمسفر

مشعل گازی 1 تا 3 اتمسفر مدل AGB90 تنوع ظرفیت 50.000 الی 101.000 کیلو کالری تک مرحله ای گارانتی : شرکت اتمسفر مدت گارانتی : 12 ماه
مشعل-اتمسفر

مشعل گازوئیلی 3 تا 5 اتمسفر

مشعل گازوئیلی 3 تا 5 اتمسفر تنوع ظرفیت 87.000 الی 156.000 کیلو کالری تک مرحله ای با رله کنترل ایرانی ساخت کشورایران گارانتی : شرکت اتمسفر مدت گارانتی : 12 ماه

 دستگاهی است که با ترکیب مقدار معینی هوا با سوخت در یک فضای ایمن، انرژی سوخت را به انرژی گرمایی تبدیل می‌کند در اثر این احتراق مقداری گاز نیز تولید می‌شود. این انرژی تولید شده توسط دو روش جابه‌جایی و تشعشع به محیط اطراف انتقال داده می‌شود.کار اصلی مشعل ایجاد گرمایش است؛ یکی از بزرگترین استفاده‌های مشعل در صنعت گرمایش به عنوان موتور احتراق بویلرها است همچنین در انواع دیگ‌ها، مشعل‌هایی با ظرفیت کاری متفاوت استفاده می‌شود.