مبدل صفحه اى آبگرم زیلمت

نوعی مبدل حرارتی است.این مبدل حرارتی با استفاده از تعداد زیادی صفحات فلزی نازک،موجب تبادل حرارت بالا بین سیال گرم و سرد می‌شود.اساس عملکرد این نوع مبدل به این شکل است که از دو جهت مخالف سیال سرد و گرم وارد مبدل می‌شوند.سیالات وارد شده به صورت یکی در میان بین صفحات فلزی جریان می‌یابند و با یکدیگر تبادل گرما می‌کنند.

مبدل صفحه ای زیلمت ساخته کشور ایتالیا و از برندهای معروف در سرتاسر اروپا می باشد. کیفیت عالی و مناسب این محصول (مبدل صفحه ای حرارتی) در کنار برند معروف زیلمت موجب استقبال خیل عظیمی از مردم در سراسر جهان شده است. از این مبدل برای گرم کردن آب مصرفی، صنایع تهویه مطبوع، گرم کردن کف آپارتمان ها، ذوب کردن برف در کف پارکینگ ها، گرم کردن آب استخر و جکوزی مورد استفاده قرار می گیرد. 

مبدل صفحه ای زیلمت ۶۰۰ لیتری آبگرم مصرفی

مبدل صفحه ای زیلمت 600 لیتری آبگرم مصرفی

مبدل صفحه ای آبگرم زیلمت با ظرفیت حرارتی 30000 کیلوکالری و آبدهی 600 لیتر در ساعت جهت آبگرم مصرفی مبدل صفحه ای زیلمت ساخته کشور ایتالیا و از برندهای معروف در سرتاسر اروپا می باشد. کیفیت عالی و مناسب این محصول (مبدل صفحه ای حرارتی) در کنار برند معروف زیلمت موجب استقبال خیل عظیمی از مردم در سراسر جهان شده است. از این مبدل برای گرم کردن آب مصرفی، صنایع تهویه مطبوع، گرم کردن کف آپارتمان ها، ذوب کردن برف در کف پارکینگ ها، گرم کردن آب استخر و جکوزی مورد استفاده قرار می گیرد.  گارانتی : اصالت و سلامت کالا مدت گارانتی : 7 روز ضمانت بازگشت کالا
مبدل صفحه ای زیلمت ۶۰۰ لیتری آبگرم مصرفی

مبدل صفحه ای زیلمت 800 لیتری آبگرم مصرفی

مبدل صفحه ای آبگرم زیلمت با ظرفیت حرارتی 40000 کیلوکالری و آبدهی 800 لیتر در ساعت جهت آبگرم مصرفی مبدل صفحه ای زیلمت ساخته کشور ایتالیا و از برندهای معروف در سرتاسر اروپا می باشد. کیفیت عالی و مناسب این محصول (مبدل صفحه ای حرارتی) در کنار برند معروف زیلمت موجب استقبال خیل عظیمی از مردم در سراسر جهان شده است. از این مبدل برای گرم کردن آب مصرفی، صنایع تهویه مطبوع، گرم کردن کف آپارتمان ها، ذوب کردن برف در کف پارکینگ ها، گرم کردن آب استخر و جکوزی مورد استفاده قرار می گیرد.  گارانتی : اصالت و سلامت کالا مدت گارانتی : 7 روز ضمانت بازگشت کالا
مبدل صفحه ای زیلمت ۶۰۰ لیتری آبگرم مصرفی

مبدل صفحه ای زیلمت 1200 لیتری آبگرم مصرفی

مبدل صفحه ای آبگرم زیلمت با ظرفیت حرارتی 60000 کیلوکالری و آبدهی 1200 لیتر در ساعت جهت آبگرم مصرفی مبدل صفحه ای زیلمت ساخته کشور ایتالیا و از برندهای معروف در سرتاسر اروپا می باشد. کیفیت عالی و مناسب این محصول (مبدل صفحه ای حرارتی) در کنار برند معروف زیلمت موجب استقبال خیل عظیمی از مردم در سراسر جهان شده است. از این مبدل برای گرم کردن آب مصرفی، صنایع تهویه مطبوع، گرم کردن کف آپارتمان ها، ذوب کردن برف در کف پارکینگ ها، گرم کردن آب استخر و جکوزی مورد استفاده قرار می گیرد.  گارانتی : اصالت و سلامت کالا مدت گارانتی : 7 روز ضمانت بازگشت کالا
مبدل صفحه ای زیلمت ۶۰۰ لیتری آبگرم مصرفی

مبدل صفحه ای زیلمت 1500 لیتری آبگرم مصرفی

مبدل صفحه ای آبگرم زیلمت با ظرفیت حرارتی 75000 کیلوکالری و آبدهی 1500 لیتر در ساعت جهت آبگرم مصرفی مبدل صفحه ای زیلمت ساخته کشور ایتالیا و از برندهای معروف در سرتاسر اروپا می باشد. کیفیت عالی و مناسب این محصول (مبدل صفحه ای حرارتی) در کنار برند معروف زیلمت موجب استقبال خیل عظیمی از مردم در سراسر جهان شده است. از این مبدل برای گرم کردن آب مصرفی، صنایع تهویه مطبوع، گرم کردن کف آپارتمان ها، ذوب کردن برف در کف پارکینگ ها، گرم کردن آب استخر و جکوزی مورد استفاده قرار می گیرد.   گارانتی : اصالت و سلامت کالا مدت گارانتی : 7 روز ضمانت بازگشت کالا
مبدل صفحه ای زیلمت ۶۰۰ لیتری آبگرم مصرفی

مبدل صفحه ای زیلمت 1500 لیتری آبگرم مصرفی

مبدل صفحه ای آبگرم زیلمت با ظرفیت حرارتی 75000 کیلوکالری و آبدهی 1500 لیتر در ساعت جهت آبگرم مصرفی مبدل صفحه ای زیلمت ساخته کشور ایتالیا و از برندهای معروف در سرتاسر اروپا می باشد. کیفیت عالی و مناسب این محصول (مبدل صفحه ای حرارتی) در کنار برند معروف زیلمت موجب استقبال خیل عظیمی از مردم در سراسر جهان شده است. از این مبدل برای گرم کردن آب مصرفی، صنایع تهویه مطبوع، گرم کردن کف آپارتمان ها، ذوب کردن برف در کف پارکینگ ها، گرم کردن آب استخر و جکوزی مورد استفاده قرار می گیرد. گارانتی : اصالت و سلامت کالا مدت گارانتی : 7 روز ضمانت بازگشت کالا
مبدل صفحه ای زیلمت ۶۰۰ لیتری آبگرم مصرفی

مبدل صفحه ای زیلمت 1000 لیتری آبگرم مصرفی

مبدل صفحه ای آبگرم زیلمت با ظرفیت حرارتی 50000 کیلوکالری و آبدهی 1000 لیتر در ساعت جهت آبگرم مصرفی مبدل صفحه ای زیلمت ساخته کشور ایتالیا و از برندهای معروف در سرتاسر اروپا می باشد. کیفیت عالی و مناسب این محصول (مبدل صفحه ای حرارتی) در کنار برند معروف زیلمت موجب استقبال خیل عظیمی از مردم در سراسر جهان شده است. از این مبدل برای گرم کردن آب مصرفی، صنایع تهویه مطبوع، گرم کردن کف آپارتمان ها، ذوب کردن برف در کف پارکینگ ها، گرم کردن آب استخر و جکوزی مورد استفاده قرار می گیرد. گارانتی : اصالت و سلامت کالا مدت گارانتی : 7 روز ضمانت بازگشت کالا
مبدل صفحه ای زیلمت ۶۰۰ لیتری آبگرم مصرفی

مبدل صفحه ای زیلمت 400 لیتری آبگرم مصرفی

مبدل صفحه ای آبگرم زیلمت با ظرفیت حرارتی 20000 کیلوکالری و آبدهی 400 لیتر در ساعت جهت آبگرم مصرفی مبدل صفحه ای زیلمت ساخته کشور ایتالیا و از برندهای معروف در سرتاسر اروپا می باشد. کیفیت عالی و مناسب این محصول (مبدل صفحه ای حرارتی) در کنار برند معروف زیلمت موجب استقبال خیل عظیمی از مردم در سراسر جهان شده است. از این مبدل برای گرم کردن آب مصرفی، صنایع تهویه مطبوع، گرم کردن کف آپارتمان ها، ذوب کردن برف در کف پارکینگ ها، گرم کردن آب استخر و جکوزی مورد استفاده قرار می گیرد. گارانتی : اصالت و سلامت کالا مدت گارانتی : 7 روز ضمانت بازگشت کالا
مبدل صفحه ای زیلمت ۶۰۰ لیتری آبگرم مصرفی

مبدل صفحه ای زیلمت 400 لیتری آبگرم مصرفی

مبدل صفحه ای آبگرم زیلمت با ظرفیت حرارتی 20000 کیلوکالری و آبدهی 400 لیتر در ساعت جهت آبگرم مصرفی مبدل صفحه ای زیلمت ساخته کشور ایتالیا و از برندهای معروف در سرتاسر اروپا می باشد. کیفیت عالی و مناسب این محصول (مبدل صفحه ای حرارتی) در کنار برند معروف زیلمت موجب استقبال خیل عظیمی از مردم در سراسر جهان شده است. از این مبدل برای گرم کردن آب مصرفی، صنایع تهویه مطبوع، گرم کردن کف آپارتمان ها، ذوب کردن برف در کف پارکینگ ها، گرم کردن آب استخر و جکوزی مورد استفاده قرار می گیرد. گارانتی : اصالت و سلامت کالا مدت گارانتی : 7 روز ضمانت بازگشت کالا
مبدل صفحه ای زیلمت ۶۰۰ لیتری آبگرم مصرفی

مبدل صفحه ای زیلمت 2000 لیتری آبگرم مصرفی

مبدل صفحه ای آبگرم زیلمت با ظرفیت حرارتی 100000 کیلوکالری و آبدهی 2000 لیتر در ساعت جهت آبگرم مصرفی مبدل صفحه ای زیلمت ساخته کشور ایتالیا و از برندهای معروف در سرتاسر اروپا می باشد. کیفیت عالی و مناسب این محصول (مبدل صفحه ای حرارتی) در کنار برند معروف زیلمت موجب استقبال خیل عظیمی از مردم در سراسر جهان شده است. از این مبدل برای گرم کردن آب مصرفی، صنایع تهویه مطبوع، گرم کردن کف آپارتمان ها، ذوب کردن برف در کف پارکینگ ها، گرم کردن آب استخر و جکوزی مورد استفاده قرار می گیرد. گارانتی : اصالت و سلامت کالا مدت گارانتی : 7 روز ضمانت بازگشت کالا
مبدل صفحه ای زیلمت ۶۰۰ لیتری آبگرم مصرفی

مبدل صفحه ای زیلمت 2500 لیتری آبگرم مصرفی

مبدل صفحه ای آبگرم زیلمت با ظرفیت حرارتی 125000 کیلوکالری و آبدهی 2500 لیتر در ساعت جهت آبگرم مصرفی مبدل صفحه ای زیلمت ساخته کشور ایتالیا و از برندهای معروف در سرتاسر اروپا می باشد. کیفیت عالی و مناسب این محصول (مبدل صفحه ای حرارتی) در کنار برند معروف زیلمت موجب استقبال خیل عظیمی از مردم در سراسر جهان شده است. از این مبدل برای گرم کردن آب مصرفی، صنایع تهویه مطبوع، گرم کردن کف آپارتمان ها، ذوب کردن برف در کف پارکینگ ها، گرم کردن آب استخر و جکوزی مورد استفاده قرار می گیرد. گارانتی : اصالت و سلامت کالا مدت گارانتی : 7 روز ضمانت بازگشت کالا