فیلتر شنى استخر هایوارد

در فرآیند تصفیه آب استخر باید از یک فیلتر تصفیه آب استفاده کرد. درواقع مهم ترین بخش تصفیه خانه استخر، فیلتر آن می باشد. ذکر این نکته الزامی است که تنها با استفاده از یک فیلتر نمی توان آب استخر را تصفیه کرد. بعد از جداسازی مواد معلق موجود در آب (توسط فیلتر شنی) باید آب خروجی را با استفاده از مواد شیمیایی ضدعفونی کرد.

فیلترهای تصفیه استخری هایوارد Hayward در دو نوع فیلتر های شنی و فیلتر های دیاتومه در بازار موجود می باشند. بدنه این فیلتر ها از کامپوزیت Pro-Grid بوده و در سایز های مختلف نسبت به حجم استخر ها ارائه می شوند. از جمله ویژگی های فیلتر های تصفیه استخری هایوارد قابلیت استفاده مشترک چندتایی (مدولار) می باشد که می تواند بسته به ظرفیت مورد نیاز به صورت موازی به کار گرفته شوند. همچنین فیلترهای تصفیه استخری هایوارد دارای شیر چند راهه نیمه اتوماتیک بوده و عملیات تخلیه و شستشوی مکعوس به راحتی در آن انجام می شود که این مهم باعث کاهش لوله کشی های مختلف می گردد.

 
  •  
فیلتر شنی تصفیه آب HAYWARD مدل S144T

فیلتر شنی تصفیه آب HAYWARD مدل S144T

فیلتر شنی تصفیه آب HAYWARD مدل S144T فیلتر شنی تصفیه آب هایوارد سری Pro حجم تصفیه در ۸ ساعت ۵۷ مترمکعب سایز اتصالات ½ ۱ اینچ میزان سیلیس مورد نیاز ۱۸ کیلو گرم دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله
فیلتر شنی تصفیه آب HAYWARD مدل S144T

فیلتر شنی تصفیه آب HAYWARD مدل S166T

فیلتر شنی تصفیه آب HAYWARD مدل S166T فیلتر شنی تصفیه آب هایوارد سری Pro حجم تصفیه در 8 ساعت 67 مترمکعب سایز اتصالات ½ ۱ اینچ میزان سیلیس مورد نیاز 45 کیلو گرم دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله
فیلتر شنی تصفیه آب HAYWARD مدل S144T

فیلتر شنی تصفیه آب HAYWARD مدل S180T

فیلتر شنی تصفیه آب HAYWARD مدل S180T فیلتر شنی تصفیه آب هایوارد سری Pro حجم تصفیه در 8 ساعت 75 مترمکعب سایز اتصالات ½ ۱ اینچ میزان سیلیس مورد نیاز 68 کیلو گرم دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله
فیلتر شنی تصفیه آب HAYWARD مدل S144T

فیلتر شنی تصفیه آب HAYWARD مدل S210T

فیلتر شنی تصفیه آب HAYWARD مدل S210T فیلتر شنی تصفیه آب هایوارد سری Pro حجم تصفیه در 8 ساعت 85 مترمکعب سایز اتصالات ½ ۱ اینچ میزان سیلیس مورد نیاز 90 کیلو گرم دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله
فیلتر شنی تصفیه آب HAYWARD مدل S144T

فیلتر شنی تصفیه آب HAYWARD مدل S220T

فیلتر شنی تصفیه آب HAYWARD مدل S220T فیلتر شنی تصفیه آب هایوارد سری Pro حجم تصفیه در 8 ساعت 100 مترمکعب سایز اتصالات ½ ۱ اینچ میزان سیلیس مورد نیاز 105 کیلو گرم دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله
فیلتر شنی تصفیه آب HAYWARD مدل S144T

فیلتر شنی تصفیه آب HAYWARD مدل S244T

فیلتر شنی تصفیه آب HAYWARD مدل S244T فیلتر شنی تصفیه آب هایوارد سری Pro حجم تصفیه در ۸ ساعت ۱۱۸ مترمکعب سایز اتصالات ½ ۱ اینچ میزان سیلیس مورد نیاز ۱۳۵ کیلو گرم دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله
فیلتر شنی تصفیه آب HAYWARD مدل S144T

فیلتر شنی تصفیه آب HAYWARD مدل S270T

فیلتر شنی تصفیه آب HAYWARD مدل S270T فیلتر شنی تصفیه آب هایوارد سری Pro حجم تصفیه در ۸ ساعت ۱۴۲ مترمکعب سایز اتصالات ۲ اینچ میزان سیلیس مورد نیاز ۱۵۸ کیلو گرم دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله
فیلتر شنی تصفیه آب HAYWARD مدل S144T

فیلتر شنی تصفیه آب HAYWARD مدل S310T

فیلتر شنی تصفیه آب HAYWARD مدل S310T فیلتر شنی تصفیه آب هایوارد سری Pro حجم تصفیه در ۸ ساعت ۱۸۸ مترمکعب سایز اتصالات ۲ اینچ میزان سیلیس مورد نیاز ۲۲۵ کیلو گرم دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله
فیلتر شنی تصفیه آب HAYWARD مدل S144T

فیلتر شنی تصفیه آب HAYWARD مدل S360T

فیلتر شنی تصفیه آب HAYWARD مدل S360T فیلتر شنی تصفیه آب هایوارد سری Pro حجم تصفیه در ۸ ساعت ۲۵۰ مترمکعب سایز اتصالات ۲ اینچ میزان سیلیس مورد نیاز ۳۱۵ کیلو گرم دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله
فیلتر شنی تصفیه آب HAYWARD مدل S360SX

فیلتر شنی تصفیه آب HAYWARD مدل S311SX

فیلتر شنی تصفیه آب HAYWARD مدل S311SX فیلتر شنی تصفیه آب هایوارد سری Pro حجم تصفیه در 8 ساعت 190 مترمکعب سایز اتصالات 2 اینچ میزان سیلیس مورد نیاز 158 کیلو گرم دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله
فیلتر شنی تصفیه آب HAYWARD مدل S360SX

فیلتر شنی تصفیه آب HAYWARD مدل S360SX

فیلتر شنی تصفیه آب HAYWARD مدل S360SX فیلتر شنی تصفیه آب هایوارد سری Pro حجم تصفیه در 8 ساعت 250 مترمکعب سایز اتصالات 2 اینچ میزان سیلیس مورد نیاز 315 کیلو گرم دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله