فیلتر تصفیه استخر

فیلتر تصفیه استخر

در فرآیند تصفیه آب استخر باید از یک فیلتر تصفیه آب استفاده کرد. درواقع مهم ترین بخش تصفیه خانه استخر، فیلتر آن می باشد. ذکر این نکته الزامی است که تنها با استفاده از یک فیلتر نمی توان آب استخر را تصفیه کرد. بعد از جداسازی مواد معلق موجود در آب (توسط فیلتر شنی) باید آب خروجی را با استفاده از مواد شیمیایی ضدعفونی کرد.

شما در این قسمت میتوانید فیلتر تصفیه ایتخر را در برند های مختلف مشاهده و مقایسه و خرید نمایید .

فیلتر-شنی-استخر

فیلتر-شنی-استخر-هایوارد

فیلتر-شنی-استخر-ایمکس

فیلتر شنی استخر ایمکس