فن کوئل کاستى

بهترین کاربرد سیستم فن کویل مربوط به مواردی است که بخواهیم درجه حرارت هر فضا بطور جداگانه کنترل شود. همچنین با استفاده از سیستم فن کویل از انتقال الودگی بین اتاق‌ها جلوگیری خواهد شد. کاربردهای مناسب این سیستم عبارتند از: هتلها و متلها و ساختمان‌های اپارتمانی و ساختمان‌های اداری . اگر چه در تعدادی از ساختمان‌های بیمارستانها نیز از سیستم فن کویل استفاده می‌شود ولی این موضوع چندان مناسب نبست زیرا بازده فیلتر هوای فن کویلها کم است و نگهداری و تمیز کردن انها نیز مشکل خواهد بود .

شما در این قسمت میتوانید فن کوئل کاستی را در ظرفیت و برندهای مختلف مشاهده و مقایسه و خرید نمایید .

فن کوئل-کاستی-یکطرفه-گلدیران

فن کوئل کاستی یکطرفه 300CFM گلدیران

فن کوئل کاستی یکطرفه گلدیران توضیحات : - تنوع ظرفیت از 300CFM تا 600CFM - طراحی خاص با کمترین صدا - کم حجم و با وزن پایین - دارای فن سانتریفیوژ ( 4 سرعته ) - مجهز به پمپ درین گارانتی : گلدیران مدت گارانتی : 18 ماه
فن کوئل-کاستی-یکطرفه-گلدیران

فن کوئل کاستی یکطرفه 400CFM گلدیران

فن کوئل کاستی یکطرفه گلدیران توضیحات : - تنوع ظرفیت از 300CFM تا 600CFM - طراحی خاص با کمترین صدا - کم حجم و با وزن پایین - دارای فن سانتریفیوژ ( 4 سرعته ) - مجهز به پمپ درین گارانتی : گلدیران مدت گارانتی : 18 ماه
فن کوئل-کاستی-یکطرفه-گلدیران

فن کوئل کاستی یکطرفه 600CFM گلدیران

فن کوئل کاستی یکطرفه گلدیران توضیحات : - تنوع ظرفیت از 300CFM تا 600CFM - طراحی خاص با کمترین صدا - کم حجم و با وزن پایین - دارای فن سانتریفیوژ ( 4 سرعته ) - مجهز به پمپ درین گارانتی : گلدیران مدت گارانتی : 18 ماه
فن کوئل-کاستی-چهارطرفه-گلدیران

فن کوئل کاستی چهارطرفه 300CFM گلدیران

فن کوئل کاستی چهارطرفه گلدیران توضیحات : - تنوع ظرفیت از 300 CFM تا 1500 CFM - طراحی فشرده با قابلیت نصب در سقف کاذب - جریان هوای یکنواخت با کمترین صدا - مجهز به پمپ درین - مجهز به ترموستات و ریموت کنترل بی سیم - مجهز به دریچه خودکار توزیع هوا گارانتی : گلدیران مدت گارانتی: 18 ماه
فن کوئل-کاستی-چهارطرفه-گلدیران

فن کوئل کاستی چهارطرفه 400 CFM گلدیران

فن کوئل کاستی چهارطرفه گلدیران توضیحات : - تنوع ظرفیت از 300 CFM تا 1500 CFM - طراحی فشرده با قابلیت نصب در سقف کاذب - جریان هوای یکنواخت با کمترین صدا - مجهز به پمپ درین - مجهز به ترموستات و ریموت کنترل بی سیم - مجهز به دریچه خودکار توزیع هوا گارانتی : گلدیران مدت گارانتی: 18 ماه
فن کوئل-کاستی-چهارطرفه-گلدیران

فن کوئل کاستی چهارطرفه 600CFM گلدیران

فن کوئل کاستی چهارطرفه گلدیران توضیحات : - تنوع ظرفیت از 300 CFM تا 1500 CFM - طراحی فشرده با قابلیت نصب در سقف کاذب - جریان هوای یکنواخت با کمترین صدا - مجهز به پمپ درین - مجهز به ترموستات و ریموت کنترل بی سیم - مجهز به دریچه خودکار توزیع هوا گارانتی : گلدیران مدت گارانتی: 18 ماه
فن کوئل-کاستی-چهارطرفه-گلدیران

فن کوئل کاستی چهارطرفه 750CFM گلدیران

فن کوئل کاستی چهارطرفه گلدیران توضیحات : - تنوع ظرفیت از 300 CFM تا 1500 CFM - طراحی فشرده با قابلیت نصب در سقف کاذب - جریان هوای یکنواخت با کمترین صدا - مجهز به پمپ درین - مجهز به ترموستات و ریموت کنترل بی سیم - مجهز به دریچه خودکار توزیع هوا گارانتی : گلدیران مدت گارانتی: 18 ماه
فن کوئل-کاستی-چهارطرفه-گلدیران

فن کوئل کاستی چهارطرفه 950CFM گلدیران

فن کوئل کاستی چهارطرفه گلدیران توضیحات : - تنوع ظرفیت از 300 CFM تا 1500 CFM - طراحی فشرده با قابلیت نصب در سقف کاذب - جریان هوای یکنواخت با کمترین صدا - مجهز به پمپ درین - مجهز به ترموستات و ریموت کنترل بی سیم - مجهز به دریچه خودکار توزیع هوا گارانتی : گلدیران مدت گارانتی: 18 ماه
فن کوئل-کاستی-چهارطرفه-گلدیران

فن کوئل کاستی چهارطرفه 1200CFM گلدیران

فن کوئل کاستی چهارطرفه گلدیران توضیحات : - تنوع ظرفیت از 300 CFM تا 1500 CFM - طراحی فشرده با قابلیت نصب در سقف کاذب - جریان هوای یکنواخت با کمترین صدا - مجهز به پمپ درین - مجهز به ترموستات و ریموت کنترل بی سیم - مجهز به دریچه خودکار توزیع هوا گارانتی : گلدیران مدت گارانتی: 18 ماه
فن کوئل-کاستی-چهارطرفه-گلدیران

فن کوئل کاستی چهارطرفه 1500CFM گلدیران

فن کوئل کاستی چهارطرفه گلدیران توضیحات : - تنوع ظرفیت از 300 CFM تا 1500 CFM - طراحی فشرده با قابلیت نصب در سقف کاذب - جریان هوای یکنواخت با کمترین صدا - مجهز به پمپ درین - مجهز به ترموستات و ریموت کنترل بی سیم - مجهز به دریچه خودکار توزیع هوا گارانتی : گلدیران مدت گارانتی: 18 ماه
فن کوئل-کاستی-یکطرفه-مدیا-

فن کوئل کاستی یکطرفه 300 مدیا

فن کوئل کاستی یکطرفه مدیا تنوع ظرفیت هوادهی از 300CFM تا 600CFM توضیحات : - تنوع ظرفیت هوادهی از - جریان هوای یکنواخت با کمترین سطح صدا - بدنه بسیار باریک - مجهز به پمپ درین - جریان هوای یکنواخت
فن کوئل-کاستی-یکطرفه-مدیا-

فن کوئل کاستی یکطرفه 400CFM

فن کوئل کاستی یکطرفه مدیا تنوع ظرفیت هوادهی از 300CFM تا 600CFM توضیحات : - تنوع ظرفیت هوادهی از - جریان هوای یکنواخت با کمترین سطح صدا - بدنه بسیار باریک - مجهز به پمپ درین - جریان هوای یکنواخت
فن کوئل-کاستی-یکطرفه-مدیا-

فن کوئل کاستی یکطرفه 600CFM مدیا

فن کوئل کاستی یکطرفه مدیا تنوع ظرفیت هوادهی از 300CFM تا 600CFM توضیحات : - تنوع ظرفیت هوادهی از - جریان هوای یکنواخت با کمترین سطح صدا - بدنه بسیار باریک - مجهز به پمپ درین - جریان هوای یکنواخت
فن کوئل چهار طرفه مدیا

فن کوئل کاستی چهارطرفه 300CFM مدیا

فن کوئل کاستی چهارطرفه تنوع هوادهی از 300CFM تا 1500CFM توضیحات : - سرمایش موثر یکنواخت و سریع - توزیع یکنواخت هوا در محیط - مجهز به پمپ درین - قابلیت اتصال به هوای تازه
فن کوئل چهار طرفه مدیا

فن کوئل کاستی چهارطرفه 400CFM مدیا

فن کوئل کاستی چهارطرفه تنوع هوادهی از 300CFM تا 1500CFM توضیحات : - سرمایش موثر یکنواخت و سریع - توزیع یکنواخت هوا در محیط - مجهز به پمپ درین - قابلیت اتصال به هوای تازه
فن کوئل چهار طرفه مدیا

فن کوئل کاستی چهارطرفه 500CFM مدیا

فن کوئل کاستی چهارطرفه تنوع هوادهی از 300CFM تا 1500CFM توضیحات : - سرمایش موثر یکنواخت و سریع - توزیع یکنواخت هوا در محیط - مجهز به پمپ درین - قابلیت اتصال به هوای تازه
فن کوئل چهار طرفه مدیا

فن کوئل کاستی چهارطرفه 600CFM مدیا

فن کوئل کاستی چهارطرفه تنوع هوادهی از 300CFM تا 1500CFM توضیحات : - سرمایش موثر یکنواخت و سریع - توزیع یکنواخت هوا در محیط - مجهز به پمپ درین - قابلیت اتصال به هوای تازه
فن کوئل چهار طرفه مدیا

فن کوئل کاستی چهارطرفه 750CFM مدیا

فن کوئل کاستی چهارطرفه تنوع هوادهی از 300CFM تا 1500CFM توضیحات : - سرمایش موثر یکنواخت و سریع - توزیع یکنواخت هوا در محیط - مجهز به پمپ درین - قابلیت اتصال به هوای تازه
فن کوئل چهار طرفه مدیا

فن کوئل کاستی چهارطرفه 850CFM مدیا

فن کوئل کاستی چهارطرفه تنوع هوادهی از 300CFM تا 1500CFM توضیحات : - سرمایش موثر یکنواخت و سریع - توزیع یکنواخت هوا در محیط - مجهز به پمپ درین - قابلیت اتصال به هوای تازه
فن کوئل چهار طرفه مدیا

فن کوئل کاستی چهارطرفه 950CFM مدیا

فن کوئل کاستی چهارطرفه تنوع هوادهی از 300CFM تا 1500CFM توضیحات : - سرمایش موثر یکنواخت و سریع - توزیع یکنواخت هوا در محیط - مجهز به پمپ درین - قابلیت اتصال به هوای تازه
فن کوئل چهار طرفه مدیا

فن کوئل کاستی چهارطرفه 1200CFM مدیا

فن کوئل کاستی چهارطرفه تنوع هوادهی از 300CFM تا 1500CFM توضیحات : - سرمایش موثر یکنواخت و سریع - توزیع یکنواخت هوا در محیط - مجهز به پمپ درین - قابلیت اتصال به هوای تازه
فن کوئل چهار طرفه مدیا

فن کوئل کاستی چهارطرفه 1500CFM مدیا

فن کوئل کاستی چهارطرفه تنوع هوادهی از 300CFM تا 1500CFM توضیحات : - سرمایش موثر یکنواخت و سریع - توزیع یکنواخت هوا در محیط - مجهز به پمپ درین - قابلیت اتصال به هوای تازه