فن کوئل زمینى

بهترین کاربرد سیستم فن کویل مربوط به مواردی است که بخواهیم درجه حرارت هر فضا بطور جداگانه کنترل شود. همچنین با استفاده از سیستم فن کویل از انتقال آلودگی بین اتاق‌ها جلوگیری خواهد شد. کاربردهای مناسب این سیستم عبارتند از: هتلها و متلها و غیره . اگر چه در تعدادی از ساختمان‌های بیمارستانها نیز از سیستم فن کویل استفاده می‌شود ولی این موضوع چندان مناسب نیست زیرا بازده فیلتر هوای فن کویلها کم است و نگهداری و تمیز کردن انها نیز مشکل خواهد بود .

شما در این قسمت میتوانید فن کوئل زمینی را در ظرفیت های مختلف مشاهده و مقایسه و خرید نمایید .

فن کوئل-زمینی-ال جی

فن کوئل زمینی 300 گلدیران

فن کوئل زمینی ظرفیت 300CFM گلدیران LNG ;مدل GKF2-300 توضیحات :فن کوئل زمینی گلدیران بالازن در قاب جدید در ظرفیت 300، 400 و 600 CFM با قابلیت نصب زمینی، مکش از زیر و دهش از روبرو و بی صدا.
فن کوئل-زمینی-ال جی

فن کوئل زمینی 400 گلدیران

فن کوئل زمینی ظرفیت 400CFM گلدیران LNG ;مدل GKF2-400 توضیحات :فن کوئل زمینی گلدیران بالازن در قاب جدید در ظرفیت 300، 400 و 600 CFM با قابلیت نصب زمینی، مکش از زیر و دهش از روبرو و بی صدا. گارانتی : گلدیران مدت گارانتی : 18 ماه
فن کوئل-زمینی-ال جی

فن کوئل زمینی 600 گلدیران

فن کوئل زمینی ظرفیت 600CFM گلدیران LNG ;مدل GKF2-600 توضیحات :فن کوئل زمینی گلدیران بالازن در قاب جدید در ظرفیت 300، 400 و 600 CFM با قابلیت نصب زمینی، مکش از زیر و دهش از روبرو و بی صدا. گارانتی : شرکت گلدیران مدت گارانتی : 18 ماه
فن کوئل-زمینی-وستن-ایر

فن کوئل زمینی300CFM وستن ایر

فن کوئل زمینی: 300CFM مدل :WFF-300H1 گارانتی :شرکت اورین تهویه مدت گارانتی :24 ماه
فن کوئل-زمینی-وستن-ایر

فن کوئل زمینی 400CFM وستن ایر

فن کوئل زمین 400CFM مدل :WFF-400H1 گارانتی :شرکت اورین تهویه مدت گارانتی :24 ماه
فن کوئل-زمینی-وستن-ایر

فن کوئل زمینی 600CFM وستن ایر

فن کوئل زمین 600CFM مدل :WFF-600H1 گارانتی :شرکت اورین تهویه مدت گارانتی :24 ماه
فن کوئل-زمینی-وستن-ایر

فن کوئل زمینی 800CFM وستن ایر

فن کوئل زمین 800CFM مدل :WFF-800H1 گارانتی :شرکت اورین تهویه مدت گارانتی :24 ماه
فن کوئل-زمینی-وستن-ایر

فن کوئل زمینی 1000CFM وستن ایر

فن کوئل زمین 1000CFM مدل :WFF-1000H1 گارانتی :شرکت اورین تهویه مدت گارانتی :24 ماه