روفتاپ پکیج

روفتاپ پکیج:

 هوای بیرونی را تمیز و فیلتر می کند و با استفاده از کویل های گرمایشی یا سرمایشی به دمای مطلوب می رساند و در داکت های پخش شده در ساختمان توزیع می نماید. بنابراین روف تاپ پکیج یک سیستم تهویه مطبوع مرکزی می باشد.

روفتاپ پکیج یکی از انواع سیستم تهویه مطبوع است که برای سرمایش و گرمایش منازل یا دفاتر یا سالن ها از آن استفاده می شود. علت نام گذاری روفتاپ پکیج به این شیوه به این دلیل است که روفتاپ پکیج ها در پشت بام نصب می شوند و تمام اجزای تهویه شامل کویل اواپراتور ، فن ، کمپرسور و کندانسور هوایی در یک کابین مجتمع می شوند که یونیت پکیج نیز نامگذاری می شود.

این سیستم تهویه مطبوع متفاوت از سیستم اسپلیت عمل می کند. اسپلیپت ها عموما در کاربری های مسکونی استفاده می شوند و در آن ها کویل اواپراتور و فن را از کمپرسور و کندانسور جدا می کنند و این دو واحد را به ترتیب در داخل و بیرون ساختمان قرار می دهند.

روفتاپ پکیج هیتاچی

پکیج پشت بامی هیتاچی

پکیج پشت بامی هیتاچی از ظرفیت 4 تا 30 تن تبرید روفتاپ پکیج :  هوای بیرونی را تمیز و فیلتر می کند و با استفاده از کویل های گرمایشی یا سرمایشی به دمای مطلوب می رساند و در داکت های پخش شده در ساختمان توزیع می نماید. بنابراین روف تاپ پکیج یک سیستم تهویه مطبوع مرکزی می باشد. روفتاپ پکیج یکی از انواع سیستم تهویه مطبوع است که برای سرمایش و گرمایش منازل یا دفاتر یا سالن ها از آن استفاده می شود. علت نام گذاری روفتاپ پکیج به این شیوه به این دلیل است که روفتاپ پکیج ها در پشت بام نصب می شوند و تمام اجزای تهویه شامل کویل اواپراتور ، فن ، کمپرسور و کندانسور هوایی در یک کابین مجتمع می شوند که یونیت پکیج نیز نامگذاری می شود.
روفتاپ پکیج دایکین

روفتاپ پکیج دایکین

روفتاپ پکیج دایکین : ویژگی های روف تاپ پکیج دایکین سیستم تهویه روف تاپ پکیج راه حلی آسان برای کوتاه کردن زمان برای نصب در محیط می باشد. نصب آسان و سازگاری سیستم باعث میشود که محصولات دایکین انتخاب ایده آل برای جایگزینی تجهیزات فرسوده تهویه باشد. با توجه به بکار بردن آخرین فناوری،دایکین سودمندی وبازده ای را در این صنعت پیشنهاد میدهد که هزینه آن کمتر است ودر صرفه جویی موثر می باشد