رادیاتور شیشه اى

رادیاتورشیشه ای قادرند علاوه بر گرمایش محیط شما را زیبا و جذاب کنند. رادیاتورهای گرمایش مرکزی معمولا خسته کننده و ساده می باشند اما این رادیاتورها نه تنها گرما تولید می کنند بلکه شیک نیز می باشند و دارای راندمان حرارتی بالا و هم گرید انرژی  A می باشند و قدرتمند در حرارت دهی هستند و بنا به دارا بودن تکنولوژی ضد رسوب و پوسیدگی عمر بالایی دارند که نه زنگ میزنند و نه هیدروژن و رسوب ایجاد میکنند.

مزایای رادیاتور شیشه ای:

زیبایی و انعطاف پذیری در طرح و رنگ

قابلیت انتخاب طرح و اسلاید توسط مشتری

بازدهی حرارتی بیشتر با خروج از محدوده نما

هماهنگ با کلیه سیستم های گرمایشی

دارای گارانتی و خدمات پس از فروش

رادیاتور-شیش--ای-با-ال-ای-دی

رادیاتور شیشه ای آترین مدل A084

رادیاتور شیشه ای آترین مدل A084 رادیاتورشیشه ای قادرند علاوه بر گرمایش محیط شما را زیبا و جذاب کنند. رادیاتورهای گرمایش مرکزی معمولا خسته کننده و ساده می باشند اما این رادیاتورها نه تنها گرما تولید می کنند بلکه شیک نیز می باشند و دارای راندمان حرارتی بالا و هم گرید انرژی  A می باشند و قدرتمند در حرارت دهی هستند و بنا به دارا بودن تکنولوژی ضد رسوب و پوسیدگی عمر بالایی دارند که نه زنگ میزنند و نه هیدروژن و رسوب ایجاد میکنند. گارانتی : آترین مدت گارانتی : 12 ماه
رادیاتور-شیش--ای-با-ال-ای-دی

رادیاتور شیشه ای آترین مدل A009

رادیاتور شیشه ای آترین مدل A009 رادیاتورشیشه ای قادرند علاوه بر گرمایش محیط شما را زیبا و جذاب کنند. رادیاتورهای گرمایش مرکزی معمولا خسته کننده و ساده می باشند اما این رادیاتورها نه تنها گرما تولید می کنند بلکه شیک نیز می باشند و دارای راندمان حرارتی بالا و هم گرید انرژی  A می باشند و قدرتمند در حرارت دهی هستند و بنا به دارا بودن تکنولوژی ضد رسوب و پوسیدگی عمر بالایی دارند که نه زنگ میزنند و نه هیدروژن و رسوب ایجاد میکنند. گارانتی : آترین مدت گارانتی : 12 ماه
رادیاتور-شیش--ای-با-ال-ای-دی

رادیاتور شیشه ای آترین مدل A020

رادیاتور شیشه ای آترین مدل A020 رادیاتورشیشه ای قادرند علاوه بر گرمایش محیط شما را زیبا و جذاب کنند. رادیاتورهای گرمایش مرکزی معمولا خسته کننده و ساده می باشند اما این رادیاتورها نه تنها گرما تولید می کنند بلکه شیک نیز می باشند و دارای راندمان حرارتی بالا و هم گرید انرژی  A می باشند و قدرتمند در حرارت دهی هستند و بنا به دارا بودن تکنولوژی ضد رسوب و پوسیدگی عمر بالایی دارند که نه زنگ میزنند و نه هیدروژن و رسوب ایجاد میکنند. گارانتی : آترین مدت گارانتی : 12 ماه
رادیاتور-شیش--ای-با-ال-ای-دی

رادیاتور شیشه ای آترین مدل A021

رادیاتور شیشه ای آترین مدل A021 رادیاتورشیشه ای قادرند علاوه بر گرمایش محیط شما را زیبا و جذاب کنند. رادیاتورهای گرمایش مرکزی معمولا خسته کننده و ساده می باشند اما این رادیاتورها نه تنها گرما تولید می کنند بلکه شیک نیز می باشند و دارای راندمان حرارتی بالا و هم گرید انرژی  A می باشند و قدرتمند در حرارت دهی هستند و بنا به دارا بودن تکنولوژی ضد رسوب و پوسیدگی عمر بالایی دارند که نه زنگ میزنند و نه هیدروژن و رسوب ایجاد میکنند. گارانتی : آترین مدت گارانتی : 12 ماه
رادیاتور-شیش--ای-با-ال-ای-دی

رادیاتور شیشه ای آترین مدل A015

رادیاتور شیشه ای آترین مدل A015 رادیاتورشیشه ای قادرند علاوه بر گرمایش محیط شما را زیبا و جذاب کنند. رادیاتورهای گرمایش مرکزی معمولا خسته کننده و ساده می باشند اما این رادیاتورها نه تنها گرما تولید می کنند بلکه شیک نیز می باشند و دارای راندمان حرارتی بالا و هم گرید انرژی  A می باشند و قدرتمند در حرارت دهی هستند و بنا به دارا بودن تکنولوژی ضد رسوب و پوسیدگی عمر بالایی دارند که نه زنگ میزنند و نه هیدروژن و رسوب ایجاد میکنند. گارانتی : آترین مدت گارانتی : 12 ماه
رادیاتور-شیش--ای-با-ال-ای-دی

رادیاتور شیشه ای آترین مدل A027

رادیاتور شیشه ای آترین مدل A027 رادیاتورشیشه ای قادرند علاوه بر گرمایش محیط شما را زیبا و جذاب کنند. رادیاتورهای گرمایش مرکزی معمولا خسته کننده و ساده می باشند اما این رادیاتورها نه تنها گرما تولید می کنند بلکه شیک نیز می باشند و دارای راندمان حرارتی بالا و هم گرید انرژی  A می باشند و قدرتمند در حرارت دهی هستند و بنا به دارا بودن تکنولوژی ضد رسوب و پوسیدگی عمر بالایی دارند که نه زنگ میزنند و نه هیدروژن و رسوب ایجاد میکنند. گارانتی : آترین مدت گارانتی : 12 ماه
رادیاتور-شیش--ای-با-ال-ای-دی

رادیاتور شیشه ای آترین مدل A028

رادیاتور شیشه ای آترین مدل A028 رادیاتورشیشه ای قادرند علاوه بر گرمایش محیط شما را زیبا و جذاب کنند. رادیاتورهای گرمایش مرکزی معمولا خسته کننده و ساده می باشند اما این رادیاتورها نه تنها گرما تولید می کنند بلکه شیک نیز می باشند و دارای راندمان حرارتی بالا و هم گرید انرژی  A می باشند و قدرتمند در حرارت دهی هستند و بنا به دارا بودن تکنولوژی ضد رسوب و پوسیدگی عمر بالایی دارند که نه زنگ میزنند و نه هیدروژن و رسوب ایجاد میکنند. گارانتی : آترین مدت گارانتی : 12 ماه
رادیاتور-شیش--ای-با-ال-ای-دی

رادیاتور شیشه ای آترین مدل A029

رادیاتور شیشه ای آترین مدل A029 رادیاتورشیشه ای قادرند علاوه بر گرمایش محیط شما را زیبا و جذاب کنند. رادیاتورهای گرمایش مرکزی معمولا خسته کننده و ساده می باشند اما این رادیاتورها نه تنها گرما تولید می کنند بلکه شیک نیز می باشند و دارای راندمان حرارتی بالا و هم گرید انرژی  A می باشند و قدرتمند در حرارت دهی هستند و بنا به دارا بودن تکنولوژی ضد رسوب و پوسیدگی عمر بالایی دارند که نه زنگ میزنند و نه هیدروژن و رسوب ایجاد میکنند. گارانتی : آترین مدت گارانتی : 12 ماه