رادیاتور حوله خشک کن

حوله خشک کن نوعی رادیاتور می باشد که بیشتر در حمام و یا سرویس های بهداشتی نصب می شوند و علاوه بر گرم کردن فضای حمام به عنوان یکی از لوازم دکوری نیز شناخته می شوند و به گونه ای طراحی گردیده اند که به راحتی بر روی دیوار قابل نصب می باشند .همچنین از این رادیاتور ها می توان برای خشک کردن حوله ها، دستمال ها و لباس های کوچک استفاده نمود.

مزایای رادیاتور حوله خشک کن :

هماهنگ با کلیه سیستم های گرمایش مرکزی و سیستم برقی

دارای مدل ها و رنگ های متنوع با امکان سفارش مدل و ابعاد

تا %۲۰ صرفه جویی در مصرف انرژی

پراکندگی یکنواخت گرما

مقاوم در برابر خوردگی و رسوبات

حداقل میزان هواگرفتگی

امکان نصب به صورت عمودی و افقی

رادیتور-حوله-خشک-کن

حوله خشک کن 10 لول BST بوتان

حوله خشک کن 10 لول BST بوتان حوله خشک کن نوعی رادیاتور می باشد که بیشتر در حمام و یا سرویس های بهداشتی نصب می شوند و علاوه بر گرم کردن فضای حمام به عنوان یکی از لوازم دکوری نیز شناخته می شوند و به گونه ای طراحی گردیده اند که به راحتی بر روی دیوار قابل نصب می باشند .همچنین از این رادیاتور ها می توان برای خشک کردن حوله ها، دستمال ها و لباس های کوچک استفاده نمود. گارانتی : گروه صنعتی بوتان مدت گارانتی : 10 سال
رادیتور-حوله-خشک-کن

حوله خشک کن 14 لول BST بوتان

حوله خشک کن 14 لول BST بوتان حوله خشک کن نوعی رادیاتور می باشد که بیشتر در حمام و یا سرویس های بهداشتی نصب می شوند و علاوه بر گرم کردن فضای حمام به عنوان یکی از لوازم دکوری نیز شناخته می شوند و به گونه ای طراحی گردیده اند که به راحتی بر روی دیوار قابل نصب می باشند .همچنین از این رادیاتور ها می توان برای خشک کردن حوله ها، دستمال ها و لباس های کوچک استفاده نمود. گارانتی : گروه صنعتی بوتان مدت گارانتی : 10 سال
رادیتور-حوله-خشک-کن

حوله خشک کن 19 لول BST بوتان

حوله خشک کن 19 لول BST بوتان حوله خشک کن نوعی رادیاتور می باشد که بیشتر در حمام و یا سرویس های بهداشتی نصب می شوند و علاوه بر گرم کردن فضای حمام به عنوان یکی از لوازم دکوری نیز شناخته می شوند و به گونه ای طراحی گردیده اند که به راحتی بر روی دیوار قابل نصب می باشند .همچنین از این رادیاتور ها می توان برای خشک کردن حوله ها، دستمال ها و لباس های کوچک استفاده نمود. گارانتی : گروه صنعتی بوتان مدت گارانتی : 10 سال
رادیتور-حوله-خشک-کن

رادیاتور حوله ای فرولی 13 لول

رادیاتور حوله ای فرولی 13 لول حوله خشک کن نوعی رادیاتور می باشد که بیشتر در حمام و یا سرویس های بهداشتی نصب می شوند و علاوه بر گرم کردن فضای حمام به عنوان یکی از لوازم دکوری نیز شناخته می شوند و به گونه ای طراحی گردیده اند که به راحتی بر روی دیوار قابل نصب می باشند .همچنین از این رادیاتور ها می توان برای خشک کردن حوله ها، دستمال ها و لباس های کوچک استفاده نمود. گارانتی : کارخانجات صنعتی جنرال مدت گارانتی : 10 سال
رادیتور-حوله-خشک-کن

رادیاتور حوله ای فرولی 25 لول

رادیاتور حوله ای فرولی 25 لول حوله خشک کن نوعی رادیاتور می باشد که بیشتر در حمام و یا سرویس های بهداشتی نصب می شوند و علاوه بر گرم کردن فضای حمام به عنوان یکی از لوازم دکوری نیز شناخته می شوند و به گونه ای طراحی گردیده اند که به راحتی بر روی دیوار قابل نصب می باشند .همچنین از این رادیاتور ها می توان برای خشک کردن حوله ها، دستمال ها و لباس های کوچک استفاده نمود. گارانتی : کارخانجات صنعتی جنرال مدت گارانتی : 10 سال
رادیتور-حوله-خشک-کن

حوله خشک کن 10 لول Balneum ایران رادیاتور

حوله خشک کن 10 لول Balneum ایران رادیاتور حوله خشک کن نوعی رادیاتور می باشد که بیشتر در حمام و یا سرویس های بهداشتی نصب می شوند و علاوه بر گرم کردن فضای حمام به عنوان یکی از لوازم دکوری نیز شناخته می شوند و به گونه ای طراحی گردیده اند که به راحتی بر روی دیوار قابل نصب می باشند .همچنین از این رادیاتور ها می توان برای خشک کردن حوله ها، دستمال ها و لباس های کوچک استفاده نمود. گارانتی : گروه صنعتی ایران رادیاتور مدت گارانتی : 10 سال
رادیتور-حوله-خشک-کن

حوله خشک کن 8 لول Oasis ایران رادیاتور

حوله خشک کن 8 لول Oasis ایران رادیاتور حوله خشک کن نوعی رادیاتور می باشد که بیشتر در حمام و یا سرویس های بهداشتی نصب می شوند و علاوه بر گرم کردن فضای حمام به عنوان یکی از لوازم دکوری نیز شناخته می شوند و به گونه ای طراحی گردیده اند که به راحتی بر روی دیوار قابل نصب می باشند .همچنین از این رادیاتور ها می توان برای خشک کردن حوله ها، دستمال ها و لباس های کوچک استفاده نمود. گارانتی : گروه صنعتی ایران رادیاتور مدت گارانتی : 10 سال
رادیتور-حوله-خشک-کن

رادیاتور فولادی حوله خشک کن ایران رادیاتور مدل TR 01

رادیاتور فولادی حوله خشک کن ایران رادیاتور مدل TR 01 حوله خشک کن نوعی رادیاتور می باشد که بیشتر در حمام و یا سرویس های بهداشتی نصب می شوند و علاوه بر گرم کردن فضای حمام به عنوان یکی از لوازم دکوری نیز شناخته می شوند و به گونه ای طراحی گردیده اند که به راحتی بر روی دیوار قابل نصب می باشند .همچنین از این رادیاتور ها می توان برای خشک کردن حوله ها، دستمال ها و لباس های کوچک استفاده نمود. گارانتی : گروه صنعتی ایران رادیاتور مدت گارانتی : 10 سال
رادیتور-حوله-خشک-کن

رادیاتور فولادی حوله خشک کن ایران رادیاتور مدل TR 06

رادیاتور فولادی حوله خشک کن ایران رادیاتور مدل TR 06 حوله خشک کن نوعی رادیاتور می باشد که بیشتر در حمام و یا سرویس های بهداشتی نصب می شوند و علاوه بر گرم کردن فضای حمام به عنوان یکی از لوازم دکوری نیز شناخته می شوند و به گونه ای طراحی گردیده اند که به راحتی بر روی دیوار قابل نصب می باشند .همچنین از این رادیاتور ها می توان برای خشک کردن حوله ها، دستمال ها و لباس های کوچک استفاده نمود. گارانتی : گروه صنعتی ایران رادیاتور مدت گارانتی : 10 سال
رادیتور-حوله-خشک-کن

رادیاتور فولادی حوله خشک کن ایران رادیاتور مدل TR 09

رادیاتور فولادی حوله خشک کن ایران رادیاتور مدل TR 09 حوله خشک کن نوعی رادیاتور می باشد که بیشتر در حمام و یا سرویس های بهداشتی نصب می شوند و علاوه بر گرم کردن فضای حمام به عنوان یکی از لوازم دکوری نیز شناخته می شوند و به گونه ای طراحی گردیده اند که به راحتی بر روی دیوار قابل نصب می باشند .همچنین از این رادیاتور ها می توان برای خشک کردن حوله ها، دستمال ها و لباس های کوچک استفاده نمود. گارانتی : گروه صنعتی ایران رادیاتور مدت گارانتی : 10 سال
رادیتور-حوله-خشک-کن

رادیاتور فولادی حوله خشک کن ایران رادیاتور مدل TR 15

رادیاتور فولادی حوله خشک کن ایران رادیاتور مدل TR 15 حوله خشک کن نوعی رادیاتور می باشد که بیشتر در حمام و یا سرویس های بهداشتی نصب می شوند و علاوه بر گرم کردن فضای حمام به عنوان یکی از لوازم دکوری نیز شناخته می شوند و به گونه ای طراحی گردیده اند که به راحتی بر روی دیوار قابل نصب می باشند .همچنین از این رادیاتور ها می توان برای خشک کردن حوله ها، دستمال ها و لباس های کوچک استفاده نمود. گارانتی : گروه صنعتی ایران رادیاتور مدت گارانتی : 10 سال
رادیتور-حوله-خشک-کن

حوله خشک کن 19 لول Balneum ایران رادیاتور

حوله خشک کن 19 لول Balneum ایران رادیاتور حوله خشک کن نوعی رادیاتور می باشد که بیشتر در حمام و یا سرویس های بهداشتی نصب می شوند و علاوه بر گرم کردن فضای حمام به عنوان یکی از لوازم دکوری نیز شناخته می شوند و به گونه ای طراحی گردیده اند که به راحتی بر روی دیوار قابل نصب می باشند .همچنین از این رادیاتور ها می توان برای خشک کردن حوله ها، دستمال ها و لباس های کوچک استفاده نمود. گارانتی : گروه صنعتی ایران رادیاتور مدت گارانتی : 10 سال
رادیتور-حوله-خشک-کن

حوله خشک کن 29 لول Balneum ایران رادیاتور

حوله خشک کن 29 لول Balneum ایران رادیاتور حوله خشک کن نوعی رادیاتور می باشد که بیشتر در حمام و یا سرویس های بهداشتی نصب می شوند و علاوه بر گرم کردن فضای حمام به عنوان یکی از لوازم دکوری نیز شناخته می شوند و به گونه ای طراحی گردیده اند که به راحتی بر روی دیوار قابل نصب می باشند .همچنین از این رادیاتور ها می توان برای خشک کردن حوله ها، دستمال ها و لباس های کوچک استفاده نمود. گارانتی : گروه صنعتی ایران رادیاتور مدت گارانتی : 10 سال
رادیتور-حوله-خشک-کن

حوله خشک کن 43 لول Balneum ایران رادیاتور

حوله خشک کن 43 لول Balneum ایران رادیاتور حوله خشک کن نوعی رادیاتور می باشد که بیشتر در حمام و یا سرویس های بهداشتی نصب می شوند و علاوه بر گرم کردن فضای حمام به عنوان یکی از لوازم دکوری نیز شناخته می شوند و به گونه ای طراحی گردیده اند که به راحتی بر روی دیوار قابل نصب می باشند .همچنین از این رادیاتور ها می توان برای خشک کردن حوله ها، دستمال ها و لباس های کوچک استفاده نمود. گارانتی : گروه صنعتی ایران رادیاتور مدت گارانتی : 10 سال
رادیتور-حوله-خشک-کن

حوله خشک کن 19 لول Oasis ایران رادیاتور

حوله خشک کن 19 لول Oasis ایران رادیاتور حوله خشک کن نوعی رادیاتور می باشد که بیشتر در حمام و یا سرویس های بهداشتی نصب می شوند و علاوه بر گرم کردن فضای حمام به عنوان یکی از لوازم دکوری نیز شناخته می شوند و به گونه ای طراحی گردیده اند که به راحتی بر روی دیوار قابل نصب می باشند .همچنین از این رادیاتور ها می توان برای خشک کردن حوله ها، دستمال ها و لباس های کوچک استفاده نمود. گارانتی : گروه صنعتی ایران رادیاتور مدت گارانتی : 10 سال