گریل استخر

از گریل ها در سیستم سرریز استخر و جکوزی استفاده می شود. گریل ها می توانند از جنس پلاستیکی و یا فلزی باشند. گریل های استخری و جکوزی را در سه مدل تک پین، دو پین و سه پین با عرض های مختلف تولید می کنند. جهت انتخاب گریل عرض جوب کنار استخر یا جکوزی را باید بدانیم. بطور معمول در جکوزی ها از گریل با عرض 14 سانتی متر و در استخرها از گریل باعرض 20 یا 25 سانتی متر استفاده می شود. از کنج گریل در گوشه های استخر استفاده می کنند.

گریل پلاستیکی ۳ پین عرض ۳۰ سانتی متر

گریل پلاستیکی ۳ پین عرض ۳۰ سانتی متر

گریل پلاستیکی ۳ پین عرض ۳۰ سانتی متر توضیحات : گریل های استخری و جکوزی جنس پلاستیکی ۳ پین عرض ۳۰ سانتی متر ظرفیت کارتن ۶ متر گریل ساخت کشور ایران از گریل های پلاستیکی ایرانی معمولا در کناره استخر و جکوزی استفاده می شود. گریل های پلاستیکی در سه مدل تک پین، دو پین و سه پین عرضه می شوند. این گریل ها در عرض های ۱۴ تا ۳۰ سانتی متر تولید می شوند. ارتفاع گریل های پلاستیکی ایرانی ۲ سانتی متر می باشد. این گریل ها ساخت کشور ایران می باشند.
گریل پلاستیکی ۲ پین عرض ۱۴ سانتی متر

گریل پلاستیکی ۲ پین عرض ۱۴ سانتی متر

گریل پلاستیکی ۲ پین عرض ۱۴ سانتی متر توضیحات : گریل های استخری و جکوزی جنس پلاستیکی ۲ پین عرض ۱۴ سانتی متر ظرفیت کارتن ۶ متر گریل ساخت کشور ایران از گریل های پلاستیکی ایرانی معمولا در کناره استخر و جکوزی استفاده می شود. گریل های پلاستیکی در سه مدل تک پین، دو پین و سه پین عرضه می شوند. این گریل ها در عرض های ۱۴ تا ۳۰ سانتی متر تولید می شوند. ارتفاع گریل های پلاستیکی ایرانی ۲ سانتی متر می باشد. این گریل ها ساخت کشور ایران می باشند.
گریل پلاستیکی ۳ پین عرض ۳۰ سانتی متر

گریل پلاستیکی ۳ پین عرض ۲۵ سانتی متر

گریل پلاستیکی ۳ پین عرض ۲۵ سانتی متر توضیحات : گریل های استخری و جکوزی جنس پلاستیکی ۳ پین عرض ۲۵ سانتی متر ظرفیت کارتن ۶ متر گریل ساخت کشور ایران از گریل های پلاستیکی ایرانی معمولا در کناره استخر و جکوزی استفاده می شود. گریل های پلاستیکی در سه مدل تک پین، دو پین و سه پین عرضه می شوند. این گریل ها در عرض های ۱۴ تا ۳۰ سانتی متر تولید می شوند. ارتفاع گریل های پلاستیکی ایرانی ۲ سانتی متر می باشد. این گریل ها ساخت کشور ایران می باشند.
گریل پلاستیکی ۲ پین عرض ۱۴ سانتی متر

گریل پلاستیکی ۲ پین عرض ۱۸ سانتی متر

گریل پلاستیکی ۲ پین عرض ۱۸ سانتی متر توضیحات : گریل های استخری و جکوزی جنس پلاستیکی ۲ پین عرض ۱۸ سانتی متر ظرفیت کارتن ۶ متر گریل ساخت کشور ایران از گریل های پلاستیکی ایرانی معمولا در کناره استخر و جکوزی استفاده می شود. گریل های پلاستیکی در سه مدل تک پین، دو پین و سه پین عرضه می شوند. این گریل ها در عرض های ۱۴ تا ۳۰ سانتی متر تولید می شوند. ارتفاع گریل های پلاستیکی ایرانی ۲ سانتی متر می باشد. این گریل ها ساخت کشور ایران می باشند.
گریل صاف کریپسول

گریل صاف 2 سانتی متری کریپسول سری NMR

گریل صاف 2 سانتی متری کریپسول سری NMR گریل استخر، نوع دیگری از خروجی تصفیه آب برای استخر بوده که معمولا برای استخر های عمومی استفاده میشود. کلیه دریچه های گریل کریپسول ساخته شده از پلی پروپیلن، مقاوم در برابر اشعه UV و عوامل شیمیایی و ناخالصی های آب می باشد که در طول های متفاوت وضخامت 2 و 3 سانتی متری عرضه شده است. گارانتی : نوین آب بزرگمهر مدت گارانتی : 12 ماه
گریل صاف کریپسول

گریل صاف 2 سانتی متری کریپسول سری NMC

گریل صاف 2 سانتی متری کریپسول سری NMC گریل استخر، نوع دیگری از خروجی تصفیه آب برای استخر بوده که معمولا برای استخر های عمومی استفاده میشود. کلیه دریچه های گریل کریپسول ساخته شده از پلی پروپیلن، مقاوم در برابر اشعه UV و عوامل شیمیایی و ناخالصی های آب می باشد که در طول های متفاوت وضخامت 2 و 3 سانتی متری عرضه شده است. گارانتی : نوین آب بزرگمهر مدت گارانتی : 12 ماه
گریل صاف کریپسول

گریل صاف 3 سانتی متری کریپسول سری NMR

گریل صاف 3 سانتی متری کریپسول سری NMR گریل استخر، نوع دیگری از خروجی تصفیه آب برای استخر بوده که معمولا برای استخر های عمومی استفاده میشود. کلیه دریچه های گریل کریپسول ساخته شده از پلی پروپیلن، مقاوم در برابر اشعه UV و عوامل شیمیایی و ناخالصی های آب می باشد که در طول های متفاوت وضخامت 2 و 3 سانتی متری عرضه شده است. گارانتی : نوین آب بزرگمهر مدت گارانتی : 12 ماه
گریل صاف کریپسول

گریل صاف 3 سانتی متری کریپسول

گریل صاف 3 سانتی متری کریپسول گریل استخر، نوع دیگری از خروجی تصفیه آب برای استخر بوده که معمولا برای استخر های عمومی استفاده میشود. کلیه دریچه های گریل کریپسول ساخته شده از پلی پروپیلن، مقاوم در برابر اشعه UV و عوامل شیمیایی و ناخالصی های آب می باشد که در طول های متفاوت وضخامت 2 و 3 سانتی متری عرضه شده است. گارانتی : نوین آب بزرگمهر مدت گارانتی : 12 ماه