اسکیمر استخر

اسکیمرها و یا کفگیرها، همانطور که از نام آنها نیز پیداست به عنوان یک صافی عمل می کنند و مو، برگ ها و آلودگی های دیگر که بر روی سطح آب وجود دارند را به وسیله سبدی که در داخلشان وجود دارد جمع آوری می نمایند. اسکیمر ها با جلوگیری از ورود ذرات بزرگ به مسیر لوله کشی از مسدود شدن لوله ها جلوگیری می نمایند. آلودگی هایی کوچکی که از سبد عبور می کنند نیز توسط فیلتر تصفیه از آب گرفته می شوند بطور معمول اسکیمرها را بر روی دیواره عرضی قسمت عمیق استخر نصب می نمایند.

اسکیمر استخر HIWATER مدل HWS100

اسکیمر استخر HIWATER مدل HWS100

اسکیمر بزرگ سایز ۲ اینچ چسبی مدل HWS100 توضیحات : جهت جمع آوری آلودگی های روی سطح آب به کار می رود همچنین وظیفه آن انتقال آب سطحی به فیلتر تصفیه می باشد. در استخر هایی که از سیستم سرریز استفاده نشده نصب اسکیمر ضروری می باشد.
اسکیمر کوچک HIWATER مدل HWS1096

اسکیمر کوچک HIWATER مدل HWS1096

اسکیمر کوچک جکوزی مدل HWS 1096 توضیحات : جهت جمع آوری آلودگی های روی سطح آب به کار می رود همچنین وظیفه آن انتقال آب سطحی به فیلتر تصفیه می باشد. در استخر هایی که از سیستم سرریز استفاده نشده نصب اسکیمر ضروری می باشد.
اسکیمر با کنترل سطح آب HIWATER مدل HWS1031

اسکیمر با کنترل سطح آب HIWATER مدل HWS1031

اسکیمر با کنترل سطح آب سایز ۱.۵ اینچ مدل HWS 1031 توضیحات : جهت جمع آوری آلودگی های روی سطح آب به کار می رود همچنین وظیفه آن انتقال آب سطحی به فیلتر تصفیه می باشد. در استخر هایی که از سیستم سرریز استفاده نشده نصب اسکیمر ضروری می باشد.
اسکیمر استخر EMAUX مدل EM0030-SC

اسکیمر استخر EMAUX مدل EM0030-SC

اسکیمر استخر EMAUX مدل EM0030-SC توضیحات : – اسکیمر استخر ایمکس با دهانه standard – جنس ABS سفید و محکم با بدنه یک پارپه – در پوش سبد با سطح مقطع مربع شکل – ارتفاع اسکیمر ۵۰ سانتی متر – ابعاد خارجی دهانه مکش از سطح آب (طول ۲۹ سانتی متر و عرض ۱۹ سانتی متر) – مجهز به دو کانکشن ورودی (بنا بر نیاز کاربر) در سایز های ½ ۱ و ۲ اینچ – همراه با کیت اتصال جهت نصب شیلنگ خرطومی به منظور جارو کردن کف استخر
اسکیمر استخر EMAUX مدل EM0040-R

اسکیمر استخر EMAUX مدل EM0040-R

اسکیمر استخر EMAUX مدل EM0040-R – اسکیمر استخر ایمکس با دهانه Wide mouth – از جنس ABS سفید و محکم با بدنه یک پارپه – در پوش سبد با سطح مقطع گرد – ارتفاع اسکیمر ۵۰ سانتی متر – ابعاد خارجی دهانه مکش از سطح آب (طول ۵۶ سانتی متر و عرض ۲۷ سانتی متر) – مجهز به دو کانکشن ورودی (بنا بر نیاز کاربر) در سایز های ½ ۱ و ۲ اینچ – همراه با کیت اتصال جهت نصب شیلنگ خرطومی به منظور جارو کردن کف استخر
اسکیمر استخر EMAUX مدل EM0050-R

اسکیمر استخر EMAUX مدل EM0050-R

اسکیمر استخر EMAUX مدل EM0050-R – اسکیمر استخر ایمکس با دهانه Extension mouth – از جنس ABS سفید و محکم با بدنه یک پارپه – در پوش سبد با سطح مقطع گرد – ارتفاع اسکیمر ۵۶ سانتی متر – ابعاد خارجی دهانه مکش از سطح آب ( طول ۳۰ سانتی متر و عرض ۲۷ سانتی متر) طول دهانه بلند – مجهز به دو کانکشن ورودی (بنا بر نیاز کاربر) در سایز های ½ ۱ و ۲ اینچ – همراه با کیت اتصال جهت نصب شیلنگ خرطومی به منظور جارو کردن کف استخر
اسکیمر استخر AQUA مدل وسط

اسکیمر استخر AQUA مدل وسط

اسکیمر استخر AQUA مدل وسط توضیحات : اسکیمرها و یا کفگیرها، همانطور که از نام آنها نیز پیداست به عنوان یک صافی عمل می کنند و مو، برگ ها و آلودگی های دیگر که بر روی سطح آب وجود دارند را به وسیله سبدی که در داخلشان وجود دارد جمع آوری می نمایند. اسکیمر ها با جلوگیری از ورود ذرات بزرگ به مسیر لوله کشی از مسدود شدن لوله ها جلوگیری می نمایند. مقاوم در برابر خوردگی دسترسی به سبد از بالا و جلو
اسکیمر استخر AQUA مدل گوشه ای

اسکیمر استخر AQUA مدل گوشه ای

اسکیمر استخر AQUA مدل گوشه ای توضیحات : اسکیمرها و یا کفگیرها، همانطور که از نام آنها نیز پیداست به عنوان یک صافی عمل می کنند و مو، برگ ها و آلودگی های دیگر که بر روی سطح آب وجود دارند را به وسیله سبدی که در داخلشان وجود دارد جمع آوری می نمایند. اسکیمر ها با جلوگیری از ورود ذرات بزرگ به مسیر لوله کشی از مسدود شدن لوله ها جلوگیری می نمایند. مقاوم در برابر خوردگی دسترسی به سبد از بالا و جلو